ไอบีซี แอลเอ็นจี ได้รับแต่งตั้งจาก ปตท. เป็นตัวแทนจำหน่าย LNG

0
2253

บริษัท ไอบีซี แอลเอ็นจี จำกัด ลงนามซื้อก๊าซ LNG กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงก๊าซ LPG น้ำมันเตา และน้ำมันดีเซล ชี้ช่วยลดต้นทุนลงได้ถึง 8-10% โดยให้บริการครบวงจร ทั้งจำหน่ายก๊าซ LNG พร้อมให้บริการทางด้านวิศวกรรมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในระยะยาว

         นายธีระพันธ์ รัญเวศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบีซี แอลเอ็นจี จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ไอบีซี แอลเอ็นจี จำกัด  ได้ลงนามซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  กับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2561 เป็นระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 10 ปี ทั้งนี้ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ เพื่อทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงเดิมที่เริ่มมีราคาสูงขึ้น

         โดยในส่วนของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานความร้อน ที่ต้องการนำก๊าซ LNG ไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงเดิม เพราะจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 8-10%  ส่วนกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า จะช่วยทำให้การผลิตไฟฟ้าสามารถทำได้ต่อเนื่องและยาวนานขึ้น ทำให้ขายไฟฟ้าได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า

         “บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มส่งก๊าซ LNG  ให้กับลูกค้าได้ประมาณเดือน ก.ย.  2561 นี้  เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเข้าไปลงทุนสร้างสถานีแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ  และลงทุนถังเก็บก๊าซ ที่เป็นถังได้มาตรฐานและความปลอดภัยสูง รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ  ให้กับลูกค้า โดยจะใช้งบลงทุนสูง ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ลงทุนให้  และมีสัญญาซื้อขายก๊าซฯ กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน” นายธีระพันธ์กล่าว

         นายธีระพันธ์ กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 30% ของแต่ละปี  โดยนอกจากจะจำหน่าย ก๊าซ LNG ให้แก่ลูกค้าแล้ว  บริษัทฯ ยังให้บริการคำปรึกษาฟรีแก่ลูกค้า โดยทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับระบบการติดตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย  อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าด้านการออกแบบ ก่อสร้าง การเดินเครื่อง ระบบ Combine Heat and Power (CHP) และ Tri-Generation System  ที่สามารถผลิตได้ทั้งไอน้ำ ความเย็น และไฟฟ้า ที่คุ้มค่ากับการลงทุนของลูกค้า โดยเชื่อว่าจะทำให้สามารถรักษาระดับลูกค้าได้ในระยะยาว

         ทั้งนี้ บริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  ทั้งยังมีทีมงานวิศวกรผู้มากด้วยประสบการณ์ที่เคยดำเนินการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีเพิ่มแรงดันให้กับ ปตท. มาหลายโครงการ ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา

         “บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก ปตท. ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายก๊าซ LNG ให้กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า โดยบริษัทฯอยู่ในกลุ่มแรกที่ลงนามซื้อขายก๊าซ LNG กับ ปตท. เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า ได้ใช้ก๊าซ LNG ที่มีค่าความร้อนสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก  และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีความปลอดภัยสูง และเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมโดยตรง” นายธีระพันธ์กล่าว