ปตท. เตรียมแผนบริหารก๊าซฯ รับมือแหล่งสิริกิติ์ปิดซ่อมบำรุงประจำปี

0
1385

ปตท. เตรียมแผนรับมือผู้ผลิตก๊าซฯ แหล่งสิริกิติ์ ปิดซ่อมบำรุงประจำปีและหยุดจ่ายก๊าซฯ 15-25 มี.ค. นี้ คาดไม่กระทบภาคการผลิตไฟฟ้า โดยจะสำรองก๊าซ NGV ไว้ล่วงหน้าที่สถานีหลักลานกระบือ และจัดสรรก๊าซฯ จากพื้นที่ส่วนกลางมาทดแทน  แนะผู้ใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบ ปรับมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแทนก๊าซเอ็นจีวีในช่วงเวลาดังกล่าว

นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับแจ้งว่า บริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสิริกิติ์ จังหวัดกำแพงเพชร จะทำการหยุดจ่ายก๊าซฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายก๊าซฯ ประจำปี ระหว่างวันที่ 15 – 25 มีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 11 วัน จากการปิดซ่อมบำรุงในครั้งนี้ ส่งผลให้สถานีก๊าซธรรมชาติหลักลานกระบือไม่สามารถดำเนินการจ่ายก๊าซให้กับสถานีบริการเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคเหนือได้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสถานีบริการเอ็นจีวีทั้งหมด 30 แห่ง ครอบคลุม 13 จังหวัด (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป) และมีปริมาณการใช้ก๊าซเอ็นจีวีอยู่ที่ 267 ตันต่อวัน โดยไม่มีผลกระทบต่อภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่อย่างใด

ปตท. ได้เตรียมแผนบริหารก๊าซเอ็นจีวีเพื่อบรรเทาความต้องการใช้ก๊าซเอ็นจีวีด้วยการสำรองก๊าซเอ็นจีวีไว้ล่วงหน้า ณ สถานีก๊าซธรรมชาติหลักลานกระบือ และจัดสรรก๊าซจากพื้นที่ส่วนกลางมาทดแทน ทำให้มีปริมาณก๊าซเอ็นจีวีให้บริการทั้งสิ้น 188 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณการใช้ก๊าซฯ ในช่วงเวลาปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะทางขนส่งที่ไกล ใช้เวลาขนส่งนานกว่าปกติ และอาจส่งผลให้มีปริมาณก๊าซเอ็นจีวีให้บริการลดลง  ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว มีสถานีบริการเอ็นจีวีกำหนดปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการเอ็นจีวี ปตท. ตาก เคที.แอนซันส์ จังหวัดตาก และสถานีบริการเอ็นจีวี ปตท. ศรีสุธา จังหวัดพิษณุโลก

“ปตท. จะประสานงานกับผู้ผลิตฯ และบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนน้อยที่สุด โดยจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบต่อไป” นายนภดลกล่าว

พร้อมกันนี้ ปตท. ขอความร่วมมือผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคเหนือ ให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และสำหรับผู้ใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบ คือ น้ำมันและก๊าซเอ็นจีวี ขอให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง PTT Contact Center 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง