BGRIMจับมือเอดีบีขยายธุรกิจพลังงานทดแทนอาเซียน

0
990

 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทย ร่วมลงนามสัญญาสนับสนุนเงินกู้ มูลค่า 235 ล้านเหรียญสหรัฐกับธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี เพื่อพัฒนาและขยายกำลังการผลิตพลังงานก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

นายไมเคิล แบร์โรว์ ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการภาคเอกชนของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือเอดีบีกล่าวว่า การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานเป็นสิ่งสำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย เอดีบีมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตร    อีกครั้งกับ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งมีกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และถือเป็นบริษัทแถวหน้าของผู้ผลิตพลังงานทางเลือกที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค โดยการลงนามสนับสนุนเงินกู้ในครั้งนี้นับว่าเป็นวงเงินสนับสนุนที่มีมูลค่าสูงสุดที่เอดีบีเคยให้การสนับสนุนกับบริษัทในประเทศไทย

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวเพิ่มเติมว่า เงินทุนของเอดีบีจะสนับสนุนการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าตามพื้นที่ต่างๆ ในรูปแบบ Distributed Power Generation และโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Utility-scale) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Distributed Power)  ซึ่งเป็นการขยายการผลิตพลังงานทดแทนไปยังตลาดใหม่ๆ ในอาเซียน ซึ่งได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม อินโดเนียเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และพม่า สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากขยะ พลังงานก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการกักเก็บพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

นางปรียนาถกล่าวว่า ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์  จะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 หรือมีกำลังการผลิตตั้งมากกว่า 2,500 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2565 โดยมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากร้อยละ 10  เป็นร้อยละ 30 ของกำลังการผลิตทั้งหมด

ปัจจุบัน เอดีบีได้ลงทุนในหุ้นที่เสนอขายใหม่แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) กว่า 1,968 ล้านบาท (57.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 และก่อนหน้านี้ เอดีบียังได้สนับสนุนเงินกู้แก่บริษัทจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสนับสนุนโดย Canadian Climate Fund สำหรับการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean Energy Financing Partnership Facility)

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยในเครือ บี.กริม ที่ได้จัดตั้งในประเทศไทยมา กว่า 140 ปี โดยได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานในประเทศไทยเมื่อปี 2536  ปัจจุบันบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วทั้งสิ้น 31 โครงการ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,779 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จำนวน 52 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 2,516.9 เมกะวัตต์

            เอดีบีมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้อุทิศตนให้กับการลดปัญหาความยากจนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง การเติบโตแบบยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการทางภูมิภาค เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 ได้เฉลิมฉลองการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในภูมิภาคครบ 50 ปี ปัจจุบันเอดีบีมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาคในปี 2559 เอดีบี ได้อนุมัติความช่วยเหลือเป็นมูลค่ากว่า 31.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมการให้กู้ร่วมจำนวน 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ