ตรวจสอบพบก้อนน้ำมันหาดทุ่งซางไม่ได้มาจากแท่นผลิตปิโตรเลียมอ่าวไทย

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตรวจสอบแท่นผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานในทะเลอ่าวไทย ยัน ไม่มีการรั่วไหลน้ำมันดิบจากการผลิต หลังพบก้อนน้ำมันซัดเข้าชายฝั่งบริเวณชายหาดทุ่งซาง จังหวัดชุมพร พร้อมเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์หาสาเหตุที่มา คาดรู้ผลภายใน 1-2 เดือน...

0
818

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตรวจสอบแท่นผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานในทะเลอ่าวไทยทั้งหมด ยืนยัน ไม่มีการรั่วไหลน้ำมันดิบจากการผลิต หลังพบก้อนน้ำมันซัดเข้าชายฝั่งบริเวณชายหาดทุ่งซาง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พร้อมเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์หาสาเหตุที่มา คาดรู้ผลภายใน 1-2 เดือน

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า จากกรณี ที่มีการพบก้อนน้ำมันถูกซัดเข้าชายฝั่งบริเวณชายหาดทุ่งซาง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร  นั้น กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้ตรวจสอบการดำเนินการ ของบริษัทผู้รับสัมปทานทุกรายที่มีการดำเนินการในอ่าวไทย พบว่าไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันดิบจากแท่นผลิตแต่อย่างใด

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดทางสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรได้มีการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันเพื่อส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการเพื่อหาว่าเป็นน้ำมันประเภทใด คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 เดือน จึงจะทราบประเภทของก้อนน้ำมันดังกล่าว นอกจากนี้ ทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลชุมโค ได้ดำเนินการเก็บกวาด  ทำความสะอาดบริเวณชายหาดทุ่งซางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนและยังมีมรสุมเป็นระยะ อาจจะเป็นสาเหตุให้ก้อนน้ำมันถูกคลื่นซัดขึ้นมายังชายฝั่ง ซึ่งที่ผ่านมา เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะส่งตัวอย่างก้อนน้ำมันไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีผู้เชี่ยวชาญในการแปลผลวิเคราะห์เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากแท่นผลิตในอ่าวไทยว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่” รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าว

อย่างไรก็ตาม ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบหาที่มาของก้อนน้ำมันดังกล่าว และจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป ทั้งนี้หากพบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ในเบื้องต้นขอให้แจ้งไปยังสำนักงานพลังงานจังหวัด เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่และเก็บตัวอย่างส่งไปวิเคราะห์ พร้อมเร่งเก็บกวาดทำความสะอาด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่