กฟน. ตรวจประเมินอาคารประหยัดพลังงานปีที่ 5

0
582

นายพูนศักดิ์ ว่องตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (แถวหน้าคนที่ 2 จากซ้าย) และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมตรวจประเมินอาคารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เพื่อประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงานในระดับ 2 ตามโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5 MEA Energy Saving Building 2017 จัดประกวดอาคารสำหรับ 4 กลุ่ม ประกอบด้วยอาคารประเภทโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงานและศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า โดยมีคุณอภิญญา ลอบชูศักดิ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ( แถวหน้าคนที่ 3 จากซ้าย) และคณะให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้