ปตท.สผ.รับรางวัลสนง.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0
1292

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.โดยนายอนุสรณ์ วุฒิเจริญผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับมอบรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2560 ระดับดีเยี่ยมจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ปตท.สผ.เป็นบริษัทแรกในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดจากโครงการสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมอบให้แก่สำนักงานที่มีการจัดการประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากร และการป้องกันมลพิษ รวมทั้งจะต้องมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ