NPS เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนเรียนรู้พลังงานทดแทน

0
828

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จ.ฉะเชิงเทราจำนวน 12 โรงเรียน เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ใช้เชื้อเพลิงจากพืชพลังงานที่ปลูกได้ไม่มีวันหมดจากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นรายได้เสริม และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นการทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน