PTG คว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่นปี 2560

0
747

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (คนขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เข้ารับโล่เกียรติคุณจากคณะกรรมการตัดสิน “โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2560” (ไทยเท่ทำดี วิถียั่งยืน) ผู้ประกอบธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (คนกลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ เป็นผู้มอบรางวัลณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้