กฟผ.จับมือพันธมิตรลงนามใช้งานรถโดยสารไฟฟ้านำร่อง

0
1031

กฟผ.ลงนามความร่วมมือ “การสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้านำร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ร่วมกับ มจธ. สมก. และ สกว. สนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารไฟฟ้านำร่องในโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาทดสอบ พร้อมเก็บข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อต่อยอดแนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ.


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “การสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้านำร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นายประยูร ช่วยแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมลงนาม ณ อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นการทดลองนำร่อง สาธิต และประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย มจธ. ร่วมกับ University of Ulsan, Korean Automotive Technology Institute (KATECH) และบริษัท Edison Motor จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าที่เหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย เตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการออกแบบและผลิตรถโดยสารไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล

กฟผ. ได้สนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารไฟฟ้านำร่องในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาทดสอบ ซึ่งระหว่างการทดสอบนี้จะมีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน และประเมินประสิทธิภาพการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบในสภาพการใช้งานจริงในประเทศไทย เพื่อต่อยอดสู่แนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ.


กฟผ. มีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการจัดการพลังงานสะอาด โดยในอนาคต กฟผ. จะมียานยนต์ไฟฟ้าประกอบด้วยรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง รถมินิบัสไฟฟ้า BEV รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้าในศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กฟผ. ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และจะมีรถมินิบัสไฟฟ้า พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบครบวงจรในพื้นที่โรงไฟฟ้า และสำนักงานของ กฟผ. เพื่อบริการประชาชนที่มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และโรงไฟฟ้าอีกด้วย

“กฟผ. ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าจะสนับสนุนการอัดประจุไฟฟ้า เตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการบริหารจัดการไฟฟ้า เพื่อให้การใช้งานรถโดยสาร และยานยนต์ไฟฟ้ามีประ
ทธิภาพสูงสุด” นายสืบพงษ์กล่าว