“บางจากฯ”คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม

0
1096

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ประเภทยอดเยี่ยม (Excellence) แก่นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท บางจากฯ เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในงาน CSR Club Conference 2017 และพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) จัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้