กฟผ.จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเหมืองแร่

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการทำเหมืองถ่านหินและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ของประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาจากทั่วโลก ได้มาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน และการพัฒนาเทคโนโลยีการทำเหมืองในปัจจุบัน

0
808

นักวิชาการด้านถ่านหินจากทั่วโลกร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Coal Mining and Utilization for Sustainable Development International Conference (CM & USD 2017) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำเหมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมแสดงนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ถ่านหินของไทยสู่ระดับสากล


วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2560) นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการทำเหมืองถ่านหินและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือCoal Mining and Utilization for Sustainable Development International Conference (CM&USD 2017) โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ตลอดจนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ของไทยและต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่นอินเดียและเยอรมนีเข้าร่วมงานกว่า 350 คน ณ อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นายถาวรเปิดเผยว่า การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการทำเหมืองถ่านหินและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ของประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาจากทั่วโลก ได้มาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน และการพัฒนาเทคโนโลยีการทำเหมืองในปัจจุบัน


สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติมีหัวข้อการสัมมนาด้านการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการทำเหมืองถ่านหิน รวมถึงการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่1) การทำเหมืองถ่านหินภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 โดยนายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 2) พลังงานหมุนเวียนจะสามารถแทนที่พลังงานจากถ่านหินทั้งหมดในอุตสาหกรรมโลกได้หรือไม่โดยรศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ3) โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด หรือเทคโนโลยีHELE(High Efficiency, Low Emission)โดย Mr.Mikio Andoวิศวกรอาวุโส ฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์และสารสนเทศจากศูนย์พลังงานถ่านหิน ประเทศญี่ปุ่น 4) ความท้าทายของการเริ่มต้นการวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือระหว่างประเทศของการทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินเดียโดย Prof. Dr. Khanindra Pathakกรรมการอิสระจาก Coal India Limited Department of Mining Engineering Indian Institute of Technology (IIT) เมืองฆารคปุระ ประเทศอินเดียและ 5)ความสำคัญ ความท้าทายและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปิดเหมืองโดย Mr. Karl Kleinebergจากสถาบันเทคโนโลยี จอร์จ อกริโคลา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ภายในงาน กฟผ. จะแสดงผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นและได้รับรางวัลมาแล้ว อาทิ แผงประกอบอุปกรณ์พิเศษหม้อน้ำแรงดันสูงด้วยระบบสูบน้ำแบบอนุกรมต่างระดับอัตโนมัติ 3-STAGE ซึ่งสามารถสูบน้ำออกจากบ่อเหมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอุปกรณ์เคลียร์ถ่านติดสะสม (Distribution Bunker Cleaning Equipment) ที่ช่วยแก้ปัญหาถ่านติดสะสมที่อาคาร สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ทันเวลา อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการจำนวนกว่า 54 เรื่อง จากนักวิชาการ นักวิจัยชั้นนำของโลกและพนักงาน กฟผ. โดยแบ่งหัวข้อเป็น 8 ประเภท ได้แก่ การเจาะระเบิด การวางแผนระบบการทำงานเหมือง ธรณีเทคนิคในการทำเหมือง สิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองและมาตรการการติดตาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำเหมือง การฟื้นฟูสภาพเหมืองและการวางแผนการปิดเหมือง การปรับปรุงคุณภาพถ่านและการนำไปใช้ และมุมมองด้านเศรษฐกิจและสังคมในการทำเหมือง


ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเหมืองแม่เมาะ กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการทำเหมืองเปิดที่มีแนวทางปฏิบัติเป็นเลิศ หรือ Best Practice for Surface Coal Mining Category จากเวที ASEAN Coal Awards 2017 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี การนำถ่านหินมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

นายถาวรกล่าวในตอนท้ายว่า การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการทำเหมืองถ่านหินและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ CM&USD2017 นับเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับสถาบันการศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนนักวิจัยด้านการทำเหมืองถ่านหินจากทั่วโลก อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตลอดจนการใส่ใจดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างยั่งยืน