APPP- กฟผ.จัดสัมมนา“ร้อยใจผู้ลิตไฟฟ้าไทย”ปีที่ 5

0
964

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ.จัดสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทยปี 2560” พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน และเสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไทย


นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าบริหาร บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’ และนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) และนายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด ผู้อำนวยการฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทยประจำปี 2560” พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงานจาก กฟผ.พร้อมผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer:IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer:SPP) เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

นางปรียนาถกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 38 บริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน IPP , SPP และ SPP Renewable และได้ร่วมกันทำกิจกรรมในหลากหลายด้านโดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้เข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในด้านธุรกิจพลังงานของประเทศไทยในหลายเวที ซึ่งเรามุ่งเน้นที่จะให้เกิดการพัฒนาในด้านพลังงานของประเทศอย่างสร้างสรรค์


ในส่วนของงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ประจำปี 2560″ นี้ สมาคมยังคงได้รับความไว้วางใจจาก กฟผ. ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากทั้ง กฟผ. กลุ่มบริษัท และ บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ามากกว่า 44 บริษัท รวม 249 คน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งในส่วนของ กฟผ. และ เอกชน รวมทั้งจะได้รับทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งในปีนี้เราได้จัดหัวข้อสัมมนาที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจ

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยายจากหลากหลายวงการ นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยในปีนี้ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา และกิจกรรมดำน้ำปลูกปะการัง ณ มูลนิธิกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล อำเภอสัตหีบ ดังนั้นการสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากเราจะได้ความรู้จากการสัมมนาแล้ว พวกเรายังได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ตอบแทนคืนสู่สังคมอีกด้วย