โรงไฟฟ้าสำรองพลังงานแบตเตอรี่ประกอบสำเร็จรูปจีนเปิดใช้

0
1500

โรงไฟฟ้าสำรองพลังงานแบตเตอรี่แบบประกอบสำเร็จรูปของบริษัท Four Seas (Suzhou) Food Co., Ltd. ที่สร้างโดยบริษัท Narada ได้เปิดใช้งานแล้วเมื่อไม่นานมานี้ นับเป็นสถานีสำรองไฟฟ้าแบบประกอบสำเร็จรูปแห่งแรกในจีน โดยโรงไฟฟ้าสำรองพลังงานแบตเตอรี่แห่งนี้ตั้งอยู่ในโรงงานของบริษัท Four Seas ในเมืองซูโจว โดยมีขนาดอยู่ที่ 250 กิโลวัตต์ / 1 เมกะวัตต์ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ 45 ตารางเมตร และมีอายุการใช้งานราว 10 ปี

Narada ได้บุกเบิกการสร้างสถานีสำรองไฟฟ้ารูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา และสถานีสำรองไฟฟ้าแบบประกอบสำเร็จรูปแห่งนี้จะช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปทั้งในและต่างประเทศ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ประกอบจากชิ้นส่วนสำเร็จรูปทั้งส่วนฐานและตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐาน ข้อดีของโรงไฟฟ้าลักษณะนี้คือใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างน้อย สามารถควบคุมคุณภาพการก่อสร้างได้ ประหยัดพื้นที่และต้นทุนที่ต้องใช้ เชื่อถือได้สูง ขยายขนาดได้ มีจุดที่ต้องซ่อมบำรุงน้อยกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับการทดสอบการทำงานนั้นได้เสร็จสิ้นไปแล้ว โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถทำงานได้ระหว่างเชื่อมต่อกับโครงข่าย (grid)

ตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูปขนาด 20 ฟุต และฐานสำเร็จรูปแบบแยกประกอบ ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ โดยหลังจากที่ออกแบบโรงไฟฟ้าเสร็จแล้ว ทางโรงงานได้เริ่มติดตั้งตัวฐานสำเร็จรูปพร้อมกับสร้างตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป กระบวนการก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่การติดตั้งตัวฐานสำเร็จรูป การจัดวาง และการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์

โรงไฟฟ้าสำรองพลังงานแบตเตอรี่แบบประกอบสำเร็จรูปจะช่วยลดการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้าหลัก โดยช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และช่วยชาร์จไฟในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่มากนัก และ โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพพลังงานไฟฟ้า และจะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองในยามฉุกเฉิน ทำให้ระบบจ่ายไฟมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

  “การทำงานของโรงไฟฟ้าสำรองพลังงานแบตเตอรี่แบบประกอบสำเร็จรูปแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ Narada ในตลาดการสำรองพลังงาน”

     Narada เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่งานอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์ บริษัทมีประสบการณ์ในวงการมานานกว่า 20 ปี และเป็นบริษัทรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการสำรองพลังงานของจีน