VTE เปิดโชว์ผลงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิงะ

0
1025

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ VTE เปิดเผยถึงการดำเนินงานล่าสุดของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิงะ (Iga) มีบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จากัด (“VHJ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงนามในการซื้อขายสัญญาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิงะ(Iga) ประเทศญี่ปุ่น ขนาดกาลังการผลิต 980.98 กิโลวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คาโงะชิมา (Kagoshima) ประเทศญี่ปุ่น ขนาดกาลังการผลิต 1.172 เมกะวัตต์ ซึ่งบอร์ดได้อนุมัติการขายโรงไฟฟ้าทั้งสองไปแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์

ด้านโรงไฟฟ้าอิงะ บริษัทได้แบ่งการขายชำระออกเป็น 3 ส่วนให้แก่ Investor จากไต้หวันซึ่งเป็นผู้ที่สนใจและติดต่อเข้าขอซื้อโครงการ คือส่วนที่ 1 ชำระเงินมัดจำจำนวน 42,046,877 เยน ซึ่งได้ชำระให้บริษัทฯ ในวันที่เข้าทำข้อตกลงซื้อขายเบื้องต้น ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ส่วนที่ 2 สำหรับการชำระงวดที่ 1 จำนวน 71,473,375.25 เยน และส่วนที่ 3 สำหรับการชำระงวดที่ 2 จำนวน 304,457,075.75 เยน รวมมูลค่าการชำระเงินทั้งสิ้นจำนวน 417,977,328 เยน ซึ่งบริษัทฯได้รับการชำระงวดสุดท้าย ที่ ประมาณ 304,295,076 เยน ครบเต็มจำนวนแล้ว เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คาโงะชิมา อยู่ในระหว่างขั้นตอนรอรับชำระเงินจากผู้ลงทุนโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ ปัจจุบันบริษัทฯมีโครงการที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะทรัพย์สิน (Due Diligence) และวางมัดจำโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นอีกประมาณ 3-4 โครงการ กำลังการผลิตมากกว่า 10 เมกะวัตต์

นอกจากนี้โครงการโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯได้ร่วมทุนกับบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) บริษัท คิวทีซี เอ็นเนอร์ยี่ (QTC) เข้าถือหุ้นบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (GEP) จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ ก็ยังมีความคืบหน้าขึ้นมาก การก่อสร้างในเฟสแรกได้รับการจัดเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีและสามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างราบรื่น ยังไม่พบปัญหาใดๆ ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างเฟสแรกจะดำเนินการแล้วเสร็จและ COD ได้ภายในช่วงกลางปี 2018

ทั้งนี้โดยบริษัทคาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมียอดรอรับรู้รายได้หลักจากงานก่อสร้างระบบ งานก่อสร้างทั่วไป และรายได้จากโรงไฟฟ้าต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ