APPP จับมือ กฟผ.จัดสัมมนาใหญ่ “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทยปี 2560”

0
853

หญิงเหล็กแห่งวงการพลังงาน “ปรียนาถ สุนทรวาทะ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)และนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนตั้งแต่นำพา บี.กริม เพาเวอร์ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว นับวันเธอก็ยิ่งโดดเด่นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามูลค่าหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์เลยทีเดียว

ล่าสุดสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน หรือ APPP ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศเตรียมจัดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2560” เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เป็นเวลา 2 วันเต็มๆ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 นี้ ณ ห้องนภาลัยเอ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จังหวัดชลบุรี

การสัมมนาดังกล่าวจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กรร่วมบรรยาย อาทิ คุณมนยศ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนและกำกับการจัดหาพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะบรรยายเรื่อง “Solar Rooftop และนโยบายการรับซื้อ Renewable Energy”, คุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม วิทยากรและนักเขียนจาก บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด (Stock2morrow) บรรยายในหัวข้อ “การลงทุนใน Segment ที่เกี่ยวกับพลังงานและการลงทุนเพื่ออนาคต”, คุณธนพัชร สุขสุธรรมวงศ์ Head of Business Unit และ คุณธีระพล วงศ์เลิศพิชิต ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ “สถานีประจุไฟฟ้า (EV Charging Station)”