นายอำเภอเทพามั่นใจโรงไฟฟ้าไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม

0
783

นายอำเภอเทพามั่นใจ โรงไฟฟ้าเทพาไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยให้แผนพัฒนาอำเภอเร็วขึ้น 10 ปี เผยแนวคิดตั้ง “กลุ่มรักเทพา” กันคนไม่หวังดีชี้นำชาวบ้าน ด้าน กฟผ. ย้ำการพัฒนามุ่งความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวเทพาสูงสุด


เมื่อวานนี้ ( 9 ตุลาคม 2560) นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา จ.สงขลา ในฐานะตัวแทนจากหน่วยงานราชการ เปิดเผยภายหลังงานเสวนา “ทิศทางการพัฒนาเทพา เมื่อมีโรงไฟฟ้า” ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเพ็ชรมี รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลาว่า มีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าเทพามากขึ้น ภายหลังจากการได้ศึกษาข้อมูล และดูงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งได้เห็นกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัย ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ รวมถึงได้พูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นของ อ.แม่เมาะ ซึ่งระบุว่าคนแม่เมาะอิจฉาคนเทพาที่จะมีโรงไฟฟ้าที่ได้ผ่านการลองผิดลองถูกมาหมดแล้ว จึงเชื่อมั่นได้ว่ามีความปลอดภัยอย่างแน่นอน ที่สำคัญคือ โรงไฟฟ้าเทพาจะช่วยให้อำเภอเทพาได้รับการพัฒนาเร็วขึ้นอย่างแน่นอน เช่น หากมีการลงเสาเข็มของโรงไฟฟ้าต้นแรกจะเกิดการจ้างงาน และหากมีโรงไฟฟ้าเทพาจะเกิดการพัฒนาในอำเภออย่างรวดเร็ว ซึ่งคิดว่าระยะเวลาที่ประสบผลตามเป้าหมายจะร่นจาก 20 ปี เหลือ 10 ปี เนื่องจากจะมีเงินกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ซึ่งผมอยากสร้างกลุ่มคนรักเทพาขึ้นมา อยากให้คนเทพาเชื่อตัวเอง เชื่อในเหตุและผล อย่าให้คนอื่นเข้ามาชี้นำ และอย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีเหล่านี้ผ่านไป


นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศมนตรีตำบลเทพา ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนระบุถึงความต้องการของคนเทพาว่า คนเทพาต้องการสุขภาพที่ดี สังคมที่ดีและเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งการเข้ามาของ กฟผ. จะช่วยให้เกิดการพัฒนาได้รวดเร็วมากขึ้น ส่วนในประเด็นเรื่องความกังวลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอแนะให้ กฟผ. มีการจัดเก็บข้อมูลเรื่องตัวเลขทางสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน ทั้งก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าฯ เพื่อให้ชุมชนเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยินดีให้ กฟผ. เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่

ด้านนายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. มีเจตนารมณ์ให้โรงไฟฟ้าเทพา เป็นโรงไฟฟ้าของชุมชนอย่างแท้จริง และจะนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและได้มาตรฐานสากล นำมาใช้กับโรงไฟฟ้าเทพา เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และที่สำคัญ กฟผ. ได้มีแนวทางการดำเนินงานของ กฟผ. ที่ว่า โรงไฟฟ้าของ กฟผ. อยู่ที่ใด ชุมชนและสังคมจะได้รับการพัฒนาให้อยู่ดี มีสุข โดยมุ่งเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและมีแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบร่วมกับอำเภอ และผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม