กฟผ.คว้า 6 รางวัลของอบก.”ผู้นำลดก๊าซเรือนกระจก”

0
898

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 จากการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER)  และเป็นองค์กรที่สนับสนุนนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ว่าที่พันตรี ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า  กฟผ.ได้เข้ารับรางวัลภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้ กฟผ.ได้รับ 6 รางวัลแบ่งเป็น โล่เกียรติยศ จำนวน 2 รางวัล จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำรางชลประทาน (เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแก่งกระจาน)  และโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

         นอกจากนี้ กฟผ.ยังได้รับประกาศนียบัตร 4 รางวัล จากโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 2 รางวัล จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนนเรศวร  และโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมลำตะคอง ขนาด 2×1.25 เมกะวัตต์  ประกาศนียบัตรรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหน่วยงานภายใน กฟผ. จำนวน 11 หน่วยงานที่จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประกาศนียบัตรด้านการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme หรือ LESS)”  ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมพร้อมทั้งสร้างเครื่องมือการคำนวณปริมาณการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ซับซ้อนเพื่อความสะดวกต่อการพัฒนาโครงการและส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจาก “ผู้ให้” ในภาคองค์กรไปสู่ “ผู้รับ” ในชุมชน และ อบก.จะเป็นผู้รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจดที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินกิจกรรม