“โตชิบา”ส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำให้เวียดนาม260 MW

0
1701

โตชิบา คอร์ปอเรชั่น  (โตเกียว) ได้ประกาศว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันพลังน้ำทั้งหมดในสถานีโรงไฟฟ้าที่ 1-4  ณ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตรังซอน ซึ่งผลิตโดยบริษัท โตชิบา ไฮโดร พาวเวอร์ (หางโจว) หรือ THPC ได้เริ่มปฏิบัติงานเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำตรังซอนในเวียดนามแล้ว โรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์เป็นของบริษัท ตรังซอน ไฮโดรพาวเวอร์ หนึ่งในหน่วยงานของ เวียดนาม อิเล็กทริซิตี้  ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ภายใต้การลงทุนจากธนาคารโลก นับเป็นการให้กู้ยืมครั้งแรกแก่เวียดนาม เพื่อช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยพร้อมทั้งช่วยสร้างกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย

โดย THPC เป็นบริษัทในเครือโตชิบา ซึ่งเน้นผลิต ขาย และบำรุงรักษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์พลังน้ำต่างๆ ได้รับคำสั่งซื้อจากบริษัท ตรังซอน ไฮโดรพาวเวอร์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท ไฮโดรไชน่า คอร์ปอเรชั่นในเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556 นับเป็นการสั่งซื้อครั้งแรกในประเทศเวียดนามจากจุดแข็งของ THPC ในการประเมินคุณภาพเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ต่างๆ

นายทาคาโอะ โคนิชิ รองประธานบริหาร ฝ่ายระบบและบริการ ด้านพลังงานความร้อนและพลังงานน้ำของโตชิบากล่าวว่า THPC สามารถส่งมอบกังหันพลังน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำได้ครบตามการสั่งซื้อ โดยในประเทศเวียดนามมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำมากกว่าครึ่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 34 กิกะวัตต์ แต่ด้วยความต้องการในการใช้พลังงานในปริมาณที่สูงขึ้น ทางรัฐบาลได้วางแผนที่จะขยายฐานการผลิตไฟฟ้าให้ได้ 75 กิกะวัตต์ในปี 2563 และเพิ่มเป็น 146.8 กิกะวัตต์ภายในปี 2573 โตชิบาได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าในเวียดนามครั้งแรกเมื่อปี 2507  และจนถึงปัจจุบันได้ติดตั้งกังหันพลังน้ำไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 10 ตัว พร้อมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน 6 ตัว