สมาคมผู้สื่อข่าวฯจัดสัมมนาเรื่อง Back up rate

0
563

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดงานสัมมนา “Back up rate กับ Solar cell ข้อเท็จจริงที่ควรรู้…?” วิทยากรประกอบด้วยคุณวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.), ดร.อุริช อัชชโคสิต นักวิชาการอิสระ, ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ นักวิชาการพลังงานอิสระ ดำเนินรายการโดยคุณชมพูนุช ภัทรขจี ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ