อั๊คโซ่ โนเบลรับเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

0
1228

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคารชั้นนำระดับโลก ภายใต้ตราสินค้า “ดูลักซ์” เข้ารับเกียรติบัตรในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว จากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กลาง) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ศ.ดร.  เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

คุณสุรีย์พร กังวานวาณิชย์  (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคารชั้นนำระดับโลก ภายใต้ตราสินค้า “ดูลักซ์” เข้ารับเกียรติบัตรในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว จากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กลาง) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ศ.ดร.  เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ รางวัลดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในแนวคิดแพลเน็ต พอสซิเบิล (Planet Possible) เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างอนาคตที่มีชีวิตชีวาด้วยนวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่กลุ่มลูกค้ามากขึ้น

อนึ่ง โครงการฉลากเขียวได้รับการริเริ่มโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 ในฐานะโครงการของสภาองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2537 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สนพ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวเป็นเกียรติบัตรรับรองให้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด