อธิบดีกรมเชื้อเพลิงฯรับรางวัลSAG awards 2017

0
715

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นตัวแทนประเทศไทย รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลสาร สนเทศทางภูมิศาสตร์ “Special Achievement in GIS Awards (SAG awards 2017)” สาขา Oil and Gas ในงาน ESRI User Conference2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองซานดิเอโก้ สหรัฐอเมริกา โดยรางวัลดังกล่าว คัดเลือกจากผู้ส่งผลงานกว่า 100,000 ผลงานทั่วโลก

วันนี้ (วันที่ 13 กรกฎาคม 2560) ตามเวลาประเทศไทยมีพิธีมอบรางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลสาร สนเทศทางภูมิศาสตร์ “Special Achievement in GIS Awards (SAG awards 2017)” สาขา Oil and Gas ในงาน ESRI User Conference2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองซานดิเอโก้ สหรัฐอเมริกา โดยมี นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เข้ารับรางวัล ด้วยความภาคภูมิใจ ในฐานะที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็น หน่วยงานราชการด้านพลังงานหน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ที่ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในเวทีระดับสากล


นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวภายหลังรับมอบรางวัลว่า รางวัลผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลสาร สนเทศทางภูมิศาสตร์ “Special Achievement in GIS Awards (SAG awards 2017)” สาขา Oil and Gas ที่ได้รับนี้ เป็นรางวัลที่มีเกียรติ อีกหนึ่งความสำเร็จของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานในกระทรวงพลังงานและประเทศไทย เนื่องจากรางวัลดังกล่าว คัดเลือกจากผู้ส่งผลงานระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) จำนวนกว่า 100,000 ผลงานทั่วโลก

โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลในปีนี้ทั้งสิ้น 77 ผลงาน ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและถือเป็นหน่วยงานราชการด้านพลังงานหน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัลนี้ โดยการนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล