ข่าวเด่น

‘ETE’ ส่งมอบโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์วัฒนานคร

นายรชต ยอดบางเตย (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE พร้อมด้วย นายบุญเรือง สีขาม (ที่3จากขวา) ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด จังหวัดสระแก้ว และนายต๊อกยูน คิม (ที่ 2 จากขวา) บริษัท จีเอ็ม เอนเนอร์ยี่ จำกัด ผู้ดำเนินการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ร่วมพิธีส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสาหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตรให้กับบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆ นี้