สัมมนาไทยพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง?

0
636

เริ่มต้นการสัมมนาในหัวข้อ “ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง” ณ ห้อง JUPITER 4-7 อิมแพค เมืองทองธานีในงาน Motor Expo 2016 โดย ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ซึ่งกล่าวถึงชนิดของยานยนต์ไฟฟ้าและชนิดของระบบปะทุไฟฟ้า รวมทั้งและชนิดของมาตรฐานเต้าเสียบ-เต้ารับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อ เป็นการปูเรื่องให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มากขึ้น ก่อนที่วิทยากรท่านอื่นๆจะได้ดำเนินการบรรยายในเรื่องต่อๆไป

7486-11
ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

 

คุณธวัช นายกสมาคมยานยนต์ไทย (TAIA) กล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน

คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) กล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์กล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ว่ามีแนวโน้มดังนี้ 1.การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก 2.เทคโนโลยีที่จำเป็น 3.การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพลังงานไปสู่ไฟฟ้า 4.จะเลือกพลังงานอะไร ต้องขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 5.สิ่งสำคัญในการเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า จะต้องไม่ทำให้พฤติกรรมการใช้รถของผู้บริโภคต้องเหมือนเดิม เช่นระยะเดินทาง จำนวนเวลาในการชาร์ตไฟฟ้า 6.เสถียรภาพของนโยบายระยะยาว 7.การขยายปัจจัยพื้นฐาน เช่น ท่าเรือแห่งใหม่ 8.แผนงานด้านพลังงาน ที่สอดคล้องกับแผนงานอุตสาหกรรม ในระนาวที่มีความมั่นคง และ9.ศึกษาจริงจังและคุ้มครองการลงทุน

คุณสุพจน์ รองเลขา สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ TAIA
คุณสุพจน์ สุขพิศาล

 คุณสุพจน์ สุขพิศาล รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) กล่าวถึง MARKET FOCUS ว่า จะส่งผลกระทบต่อ supplicant, โครงการลงทุน, การผลิตไฟฟ้า
, ผลกระทบต่อการเกษตร และผลกระทบการกำจัดขยะอีเล็คทรอนิกส์

โดยโครงสร้างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่จะได้รับผลกระทบกว่า 300,000 คน แต่สมาคมเห็นด้วยกับการเริ่มที่โครงการรถบัสไฟฟ้าก่อน

ส่วนกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องปรับตัวตามผู้ผลิตรถยนต์อย่างไม่มีทางเลือก จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร และฝีมือแรงงานอย่างเต็มรูปแบบ และต้องเข้าสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ เช่น ชิ้นส่วนอากาศยาน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่อไปครับ

คุณอัพ เลิศไพบูลย์
คุณอัพ เลิศไพบูลย์

คุณอัพ เลิศไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจน้ำมัน ป.ต.ท. กล่าวถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการน้ำมันเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าว่า

  • รูปแบบสถานีบริการ เป็น small community mall
  • เพิ่ม charging station โดยสถานีทดลองที่วังน้อย ปัจจุบัน 6 สถานี เป็น 20 สถานนีในปีหน้า
  • แผนงานธุรกิจแบบ network operator
  • เพื่อเชื่อมโยง ข้อมูลลูกค้าในการใช้สินค้าสินค้า บริการ การชำระเงิน ร่วมกับ partners

 

ดร. ณัฐพล รังสี
ดร. ณัฐพล รังสี

ดร.ณัฐพล รังสี ผู้ตรวจการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องปรับตัวตามความมีประสิทธิภาพของมอร์เตอร์ไฟฟ้า การโดดเข้ามาเล่นของระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่ระบบอุตสาหกรรมยุคที่ 4 บวกกับบทบาทผู้ผลิตยานยนต์ที่สำคัญในเวทีโลก