รัฐสั่งดึงข้าวเสื่อมคุณภาพ4ล้านตันผลิตเอทานอล

0
732

รัฐบาลสั่งด่วนดึงข้าวเสื่อมคุณภาพ 4 ล้านตันผลิตเอทานอล แก้ปัญหาขาดแคลน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เตรียมทบทวนประกาศยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 หลังไม่มั่นใจปริมาณเอทานอลทั้งประเทศมีเพียงพอ พร้อมออกหนังสือสั่งผู้ค้าเอทานอลแจ้งปริมาณทุกวัน ตั้งแต่ 1ธ.ค.2559- 28 ก.พ. 2560

20161207_pr01-4
นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมพิจารณานำข้าวเสื่อมคุณภาพ 4 ล้านตัน มาผลิตเอทานอล ตามที่รัฐบาลมีคำสั่งด่วนมายังกรมฯ โดยกระทรวงพลังงานจะหารือกันเพื่อศึกษาถึงแนวทางการซื้อขายข้าวเสื่อมคุณภาพดังกล่าว ซึ่งหากมีผลกระทบให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น ทางกระทรวงพลังงานจะพิจารณานำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือภาษีมาช่วยเพื่อให้ราคาหน้าปั๊มไม่เปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์การผลิตเอทานอลในประเทศค่อนข้างตึงตัว ซึ่งทำให้กรมธุรกิจพลังงานไม่มั่นใจในปริมาณเอทานอลของภาคเอกชนในอนาคต ดังนั้นกรมฯกำลังพิจารณาทบทวนมาตรการประกาศยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ใหม่ จากเดิมคาดว่าจะประกาศในเดือน ม.ค.2560 และมีผลบังคับใช้ในปี 2561 โดยจะชะลอการประกาศดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าจะมั่นใจว่าเอทานอลมีเพียงพอสำหรับการผลักดันให้ผู้บริโภคหันไปใช้แก๊สโซฮอล์E20 ที่จะมีผลให้เกิดการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น

20161207_pr01

ส่วนกรณีที่ตรวจพบว่าแนวโน้มการผลิตเอทานอลช่วงเดือนธ.ค. 2559- ก.พ. 2560 จะตึงตัวนั้นทางพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้กรมธุรกิจพลังงานส่งหนังสือแจ้งผู้ผลิตเอทานอล และผู้ค้าน้ำมันที่ใช้เอทานอลผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ต้องรายงานปริมาณการผลิต การซื้อ การจำหน่าย ปริมาณการใช้ผสมเป็นแก๊สโซฮอล์ และปริมาณเอทานอลคงเหลือรายวันให้กรมธุรกิจพลังงานได้ทราบ ภายใน 10.00 น. ของวันทำการถัดไปทุกวัน โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค.2559-28 ก.พ. 2560

ปัญหาการผลิตเอทานอลที่ตึงตัว เกิดจากฤดูกาลผลิตอ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตนั้นเลื่อนออกไปจากระยะเวลาเดิมจากแผนที่กำหนด จึงส่งผลกระทบกับการจัดหาของผู้ค้าน้ำมันมาตรา7 ที่ใช้เอทานอลผสมเป็นแก๊สโซฮอล์ในบางราย โดยเฉพาะรายที่มีปริมาณสต๊อคเอทานอลคงเหลือในระดับต่ำ

นอกจากนี้กรมฯยังออกตรวจสอบปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย และปริมาณเอทานอลคงเหลือ ณ โรงงานผู้ผลิตเอทานอล และสถานที่เก็บเอทานอลทั่วประเทศ โดยเจ้าหน้าที่กรมฯและพลังงานจังหวัด ซึ่งเป็นผู้สอบยันข้อมูลที่ผู้ค้ารายงานว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์ และวางแผนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเอทานอลต่อไป

20161207_pr01-2

“คาดว่าปริมาณผลิตเอทานอลเดือน ธ.ค. 2559 นี้ มีอยู่ 117 ล้านลิตร หรือ 3.7 ล้านลิตรต่อวัน แต่ความต้องการใช้จะอยู่ที่ 115 ล้านลิตร หรือ 3.8 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณที่ตึงตัวต่อการใช้ และเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ผลิตเอทานอล 3 รายหยุดผลิตช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา รวมปริมาณที่ขาดหายไป 1 ล้านลิตรต่อวัน ประกอบกับปริมาณหีบอ้อยฤดูกาลใหม่ล่าช้ากว่าแผนที่ปกติ ดังนั้นกรมฯจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ยืนยันว่ายังไม่อนุญาตให้ผู้ค้านำสำรองเอทานอลออกมาใช้ในช่วงนี้จนกว่าจะตรวจสอบได้ว่าเกิดการขาดแคลนเป็นวงกว้างจริง”นายวิฑูรย์กล่าว

ทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเรียกผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 มาหารือถึงปัญหาดังกล่าวในสัปดาห์นี้ เนื่องจากผู้ค้า 3 รายได้ร้องเรียนกรมฯว่าจะขาดแคลนเอทานอลในเดือน ธ.ค. 2559 และมีความกังวลว่าจะกระทบต่อการผลิตแก๊สโซฮอล์ นอกจากนี้จะเรียกผู้ผลิตเอทานอลมาหารือเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวในสัปดาห์หน้าต่อไป