ประชุมการประกวดออกแบบเมืองอัจฉริยะ

0
763

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน, นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน, นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย, นายเกชา ธีระโกเมน ผู้จัดการโครงการ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานได้สนับสนุนงบประมาณแก่ มูลนิธิอาคารเขียวไทย ให้ดำเนินโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart Cities – Clean Energy โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกแนวคิดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพิจารณาผลการประกวดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแจ้งความเป็นมาของโครงการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตัดสินการประกวด และการพิจารณาผลการประกวดการออกแบบ โดยผู้จัดการโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ซึ่งตั้งแต่เปิดตัวโครงการ มีหน่วยงานและองค์กรที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26 แห่ง

20161201pr01
นอกจากนี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ยังได้สนับสนุนการให้เกิดการลงนามข้อตกลงระหว่าง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ โครงการโยโกฮามา สมาร์ทซิตี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการขับเคลื่อนโครงการ Smart Cities – Clean Energy ภาคอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนำต้นแบบเมืองที่ประสบความสำเร็จ มาพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมือง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน โดยจะมีการลงนามความร่วมมือภายในเดือนธันวาคมนี้