SR คว้างานออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า-คุมคลังน้ำมันลำปาง

0
1035

บมจ.สยามราชแจงข่าวดีรับงานโครงการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและควบคุมคลังน้ำมันนครลำปางจากบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งคลังน้ำมันดังกล่าวเป็นของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มูลค่าโครงการประมาณ 112,000,000 บาท โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานภายในปี 2561 ขณะที่ ณ สิ้นเดือนกันยายน บริษัทมีปริมาณงานในมือประมาณ 579.1 ล้านบาท พร้อมมุ่งมั่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

20161117_pr04
นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ SR ดำเนินธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และธุรกิจออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัได้ลงนามในสัญญารับงานโครงการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและควบคุมคลังน้ำมันนครลำปางจากบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งคลังน้ำมันดังกล่าวเป็นของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มูลค่าโครงการประมาณ 112,000,000 บาท โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานภายในปี 2561

“ที่ผ่านมาบริษัทเคยได้รับงานโครงการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและควบคุมคลังน้ำมันที่จังหวัดพิจิตร และด้วยประสบการณ์การทำงานในอดีต ประกอบกับบุคลากรของเรามีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านงานรับเหมาในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้ว จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ สิ้นเดือนกันยายน บริษัทฯ มีปริมาณงานในมือ (Backlog) ประมาณ 579.1 ล้านบาท และล่าสุดเราได้รับงานใหม่อีก คือ โครงการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและควบคุมคลังน้ำมันนครลำปางมูลค่าโครงการประมาณ 112 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ไปจนถึงปี 2561” นายเกียรติกล่าว

20161117_pr03

อนึ่ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในไตรมาส 3/2559 มีรายได้รวม 400.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 397.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 60.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 348.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีขาดทุนสุทธิ 24.4 ล้านบาท ส่วนผลการดำเนินในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้มีกำไรสุทธิ 72.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 32.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 54.7 ล้านบาท