ซีเมนส์ต่ออายุสัญญาบริการโรงไฟฟ้าพลังงานลมโคราช

0
1685

“ซีเมนส์” ได้รับการต่อสัญญาบริการและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 1 และโคราช 2 ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 13 ปี พร้อมทั้งทำการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกังหันลมในโครงการนี้อีกด้วย ข้อตกลงครั้งนี้ถือเป็นการต่อสัญญาบริการโรงไฟฟ้าพลังงานลมครั้งแรกของซีเมนส์ในประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 1 ถูกดำเนินการโดยบริษัทเค.อาร์.ทู จำกัด และโคราช 2 ถูกดำเนินการโดยบริษัทเฟิร์ส โคราช วินด์จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทสาขาของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในด้านพลังงานทดแทน ซึ่งก็คือ บริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

โคราช 1 และโคราช 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยกันหันลมรุ่น SWT-2.3-101 จำนวน 90 ต้น รวมกันสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ในปริมาณ 207 เมกะวัตต์ต่อปี และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าระดับ utility-scale แห่งแรกในประเทศไทย กันหันลมเหล่านี้ถูกให้บริการและซ่อมบำรุงโดยซีเมนส์ นับตั้งแต่ที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์

20161108_pr01
ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดว่าซีเมนส์จะให้บริการและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 1 และโคราช 2 ต่ออีก 13 ปี พร้อมทั้งติดตั้ง Power Curve Upgrade (PCU) ให้กับใบพัดกังหันทั้ง 90 ต้น PCU ของซีเมนส์นั้น เป็นสินค้าและบริการส่วนหนึ่งภายใต้หน่วยงาน Digital Services for Energy และถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าโดยการปรับแต่งใบพัดกังหัน และอัพเกรดซอฟท์แวร์ระบบควบคุมกังหัน การปรับเปลี่ยนดังกล่าวใช้นวัตกรรมต่างๆ เช่น DinoTails® DinoShells® หรือ Vortex Generators รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนซอฟท์แวร์ระบบควบคุม ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณ 2-5%

นอกจากนี้ ซีเมนส์ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งนี้ ด้วยระบบวิเคราะห์ของซีเมนส์ ที่มีขีดความสามารถระดับสูงในด้านการวิเคราะห์และประมวลผล รวมถึงการเปลี่ยนจากการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นการซ่อมบำรุงโดยขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ด้วยระบบดูแล จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ชาญฉลาดนั้นจากหน่วย Remote Diagnostics Services ของซีเมนส์ ที่อยู่ภายใต้หน่วยงาน Siemens Digital Services for Energy ทำให้ซีเมนส์สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถวางแผนการซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงทีก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า

20161108_pr03
“นี่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของซีเมนส์ และประเทศไทยในด้านของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และยังช่วยนำไปสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่พอเพียงในประเทศ โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งไฟฟ้าภายนอกประเทศ” คุณมาร์ค อัลเบนซ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร Power Generation Services, Wind Power and Renewables ของบริษัทซีเมนส์กล่าว

“ด้วยประสบการณ์และนวัตกรรมด้านการให้บริการของซีเมนส์ เราได้ทำการอัพเกรดและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกังหันลม ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการทำงานของอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 1 และโคราช 2 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ซีเมนส์ขอขอบคุณบริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ไว้ใจในซีเมนส์เสมอมา”

20161108_pr04

“โครงการโคราช 1 และโคราช 2 เป็นโครงการระดับ utility-scale แห่งแรกของประเทศและยังเป็นโครงการสำคัญของวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” คุณเอมม่า ลูอีส คอลลินส์ หัวหน้าฝ่ายบริหารวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้งกล่าว “เราพึงพอใจที่ได้ทำงานร่วมกับซีเมนส์มาตลอด โดยเฉพาะจากขีดความสามารถทางด้านเทคนิค และการออกแบบ PCU รวมไปถึงความสามารถในการให้บริการและซ่อมบำรุงสำหรับทั้งสองโครงการ เรายินดีที่จะได้ร่วมมือกับซีเมนส์อีกในอนาคต”

ปัจจุบันได้มีการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากมีความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพลังงานทดแทนของประเทศไทยจากประมาณ 12% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในปี พ.ศ.2557 เป็น 25% ภายในปี 2664