พพ.หนุนไฟฟ้าพลังงานลม 114โครงการขายกฟผ.

0
3111

ผลศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯระบุ “อีสาน-ตะวันตก-ใต้” ทั้ง 3 ภาคของไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เผยช่วงงบประมาณปี’59 มีโครงการรวมทั้งสิ้น 144 โครงการ มีแผนขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 384.9 เมกะวัตต์

20161107_topic04
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า พพ. ได้ทำการศึกษาพื้นที่ศักยภาพในการจัดทำโครงการไฟฟ้าพลังงานลม โดยผลศึกษาเบื้องต้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 3 ภาคทั่วประเทศ ที่นับเป็นพื้นที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพต่อการติดตั้งและผลิตกระแสไฟฟ้าจากลม จากการศึกษาความเร็วของลมที่ต้องมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 เมตรต่อวินาที ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และพื้นที่ดังกล่าว มีสายส่งที่สามารถรับซื้อไฟฟ้าได้

สำหรับพื้นที่จังหวัดในภาคต่างๆ ที่ถือได้ว่ามีศักยภาพสามารถติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้าจากแรงลมได้ประกอบด้วย 3 ภาค 1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บริเวณพื้นที่ภูเขาช่องเขา และพื้นราบ ในจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครราชสีมา เป็นต้น 2.ภาคตะวันตก ได้แก่ บริเวณพื้นที่ภูเขา ช่องเขา และยอดเขาในจังหวัดตาก กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 3.ภาคใต้ ได้แก่ บริเวณพื้นที่ภูเขา ช่องเขา และพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส

20161107_topic02

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมได้ จะต้องในพื้นที่ที่มีสายส่งรองรับ โดยขนาดตั้งแต่ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ ซึ่งจะสามารถรองรับโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 เมกะวัตต์ หากโรงไฟฟ้ามีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ต้องมีสายส่งระดับแรงดัน 33 กิโลโวลต์ และในส่วนของโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 10 เมกะวัตต์ จะต้องเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายประพนธ์กล่าวว่า ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของไทยในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้ถึงกันยายนปีหน้ามีกำลังการผลิต และเตรียมแผนขายไฟฟ้าเข้าระบบโดยรวมแล้วทั้งสิ้น 144 โครงการ คิดเป็นปริมาณกำลังไฟฟ้าติดตั้ง รวม 384.9 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็น โครงการที่ขายไฟแล้ว จำนวน 14 โครงการ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 243.52 เมกะวัตต์ โครงการที่จะเตรียมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ปี 2559 จำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 139.2 เมกะวัตต์ และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่อยู่นอกสายส่ง (OFF GRID) จำนวน 128 โครงการ กำลังการผลิต 2.18 เมกะวัตต์

20161107_topic01

อ้างอิงที่มาจาก http://www.naewna.com/business/243258