ส.อ.ท.ห่วงรับซื้อไฟฟ้าขยะติดกฎหมายผังเมือง

0
1171

20161030_pr05
นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ภาคเอกชน มีความกังวลกรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในช่วงปลายปีนี้ เพราะจะใกล้เคียงกับระยะเวลาที่คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจ ม.44 ยกเลิกการใช้บังคับผังเมืองรวมกับโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 ม.ค.2560 ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินการได้ทัน และจะต้องติดปัญหาผังเมืองในอนาคต โดยเฉพาะขยะชุมชน

ทั้งนี้ หากภาครัฐประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในช่วงปลายปี 2559 นี้ เชื่อว่า จะมีผู้สนใจเข้ามาขอใบอนุญาตโรงงานไฟฟ้าขยะเป็นจำนวนมาก และหากมีปัญหาเกิดขึ้น ภาครัฐควรจะทยอยปลดล็อกในแต่ละขั้นตอนต่อไป เพื่อให้โครงการเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

20161030_pr02
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.กล่าวว่า กกพ.ยังไม่สามารถออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนได้ จากเดิมที่คาดว่าจะสามารถออกประกาศในปลายเดือน ต.ค.นี้ เพราะยังรอข้อมูลสำรวจปริมาณขยะจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อยืนยันความพร้อมของพื้นที่ที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้า