‘กกพ.’ได้ผู้ผลิตโซลาร์ฟาร์มฯ CODภายใน 31 ธ.ค.

0
682

20160812_pr01

นายวีระพงษ์ จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีจับสลากในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร (โซลาร์ฟาร์มสหกรณ์) ทั้งหมด 67 โครงการ กำลังการผลิตรวม 281.32 เมกะวัตต์ ได้นามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เกือบครบแล้ว มีเพียง 2-3 รายที่ยังไม่ได้ลงนาม เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดินหรือปัญหาอื่นๆ และบางส่วนยังถึงไม่กำหนดต้องลงนาม แต่ถ้าไม่ลงนามภายในกำหนดเวลาก็จะไม่มีการผ่อนผันเพิ่มเติม

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงนาม PPA ภายใน 120 วันนับจากวันที่รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า โดยสัญญาจะมีอายุ 25 ปี ได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 5.66 บาทต่อหน่วยและต้องดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดต้องลงทุนในพื้นที่เดิมและผู้สนับสนุนต้องถือหุ้นด้วยเอกชนรายเดิมไม่ต่ำกว่า 50%

20160812_pr02

นายพงษ์สกร ดำเนิน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กันกุลเป็นผู้สนับสนุนโครงการ 1 แห่ง กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่ได้เป็น อกแบบทางวิศวกรรม จัดซื้อ ก่อสร้าง (EPC) อีก 1 โครงการ ซึ่งเดิมบริษัทมองหาโอกาสซื้อหุ้นในโครงการอื่นเพิ่มเติม แต่ตอนนี้มองว่าไม่คุ้มค่าจึงเน้น 2 โครงการเดิมเป็นหลัก “มีปัญหาหลายด้านทั้งการเจรจาที่ยาว เงื่อนไขที่มีราคาแพง รวมถึงกำหนด COD จึงไม่ซื้อหุ้นเพิ่มเติม แล้วตัดสินใจหันไปลงทุนโครงการในประเทศญี่ปุ่นแทนเพราะประเมินว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่า

20160812_pr04
ด้านนายคฑายุทธ์ เอี่ยมเล็ก กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุริยะพลัง จำกัด ตัวแทนผู้มอบอำนาจจาก ผู้ประกอบการ 17 โครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ โซนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร) ได้เดินทางมาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อยืนหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบการทำงานของ กกพ.ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. กกพ. มีหน้าที่หรืออำนาจในการกำกับดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่มีกำลังผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์หรือไม่ 2. กกพ.เลือกปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และ 3. หนังสือของ กกพ. ที่ระบุให้ผู้ประกอบการยอมรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ พร้อมให้บริษัทสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหาย ใดๆ ถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ของผู้ประกอบการหรือไม่
ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ