กฟผ.มั่นใจคุมมลภาวะ-ผลกระทบโรงไฟฟ้าเทพาได้

0
667

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่โรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าว่า การดำเนินงานจะต้องรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของชุมชน ซึ่งในฐานะประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมจะติดตามดูแลในเรื่องนี้ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่โครงการฯ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ส่วนในช่วงการหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติของแหล่ง JDA-A18 ผลการดำเนินงานผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.เป็นที่น่าพอใจ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

20160805_pr014 20160805_pr0112

ด้านนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ.กล่าวว่า กฟผ.ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทพาทุกขั้นตอนให้มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด พร้อมนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเชิงพาณิชย์มาใช้ ทำให้สามารถควบคุมมลภาวะได้ดีในระดับสากลและดีกว่ามาตรฐานที่ประเทศไทยกำหนด เพื่อให้โรงไฟฟ้าเทพาเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว

นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ.กล่าวว่า กฟผ.ได้ร่วมมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 875 แปลง แก่ชาวอำเภอแม่เมาะที่อพยพตามโครงการขยายกำลังการผลิตของ กฟผ.