ธพ.ปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลมีผล 25 ส.ค.

0
989

20160812Pr014

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกประกาศปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล จากน้ำมันบี 5 เป็นน้ำมันบี 3 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป เนื่องจากก่อนหน้านี้กรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกประกาศปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซล จากน้ำมันบี 7 เป็นน้ำมันบี 5 มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาผลปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มดิบยังไม่คลี่คลาย โดยยังคงมีราคาทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูง ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงได้สั่งการให้กรมธุรกิจพลังงาน ปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลลงจากน้ำมันบี 5 เป็นน้ำมันบี 3 เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคา และป้องกันการขาดแคลนน้ำมันพืชสำหรับการบริโภค

20160812Pr01 20160812Pr012

อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับดังกล่าวได้มีการปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลขั้นต่ำ จากปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 5% เป็นไม่ต่ำกว่า 3% โดยที่ยังคงสัดส่วนผสมขั้นสูงไว้ตามอัตราเดิม คือ ไม่สูงกว่า 7% โดยปริมาตร ซึ่งการปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซล จากน้ำมันบี 5 เป็นน้ำมันบี 3 นี้ จะทำให้การใช้ไบโอดีเซลลดลงอีกประมาณเดือนละ 37 ล้านลิตร หรือคิดเป็นปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อใช้ในภาคพลังงานที่ลดลงอีกประมาณเดือนละ 27,000 ตัน กล่าวคือจากเดิมที่เป็นน้ำมันบี 5 ใช้ประมาณเดือนละ 68,818 ตัน จะลดลงเหลือเดือนละ 41,818 ตัน เมื่อเป็นน้ำมันบี 3

ทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงาน จะยังคงมีการติดตามสถานการณ์ราคาผลปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มดิบจากกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์ดีขึ้นก็สามารถปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลขึ้นไปได้ตามกฎหมาย