ศึกชิงเค้กโรงไฟฟ้าขยะระอุกกพ.รับซื้อ22-28ก.ย.

0
1022

20160810_pr05
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกพ.ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เป้าหมายการรับซื้อไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ (MW) ตอบรับนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน และเพื่อการปฏิรูปด้านพลังงานของประเทศและช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT โดยมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าขายเข้าระบบไม่เกิน 10 MW สามารถตรวจสอบจุดเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายคือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม 2559

20160810_pr03 20160810_pr04

โดยสามารถขอรับแบบคำขอผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th หรือสามารถมารับได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กกพ. (กรุงเทพฯ) หรือ สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ มีกำหนดยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในวันที่ 22-28 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. เฉพาะวันทำการ ณ สำนักงาน กกพ. (กรุงเทพฯ)

20160810_pr02

กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในเดือนตุลาคม 2559 และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อที่จะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ได้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ภายในช่วงครึ่งหลังปี 2559 กกพ.มีกำหนดการเปิดรับซื้อโรงไฟฟ้าขยะแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 150 MW แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม จำนวน 50 MW และโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จำนวน 100 MW