โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สหกรณ์ภาคการเกษตรคืบ

0
970

20160809_pr03
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานว่า ที่ประชุม กบง. รับทราบรายงานความคืบหน้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศรายชื่อโครงการฯ ที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับการไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

20160809_pr01

โดยเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรทั้งหมด จำนวน 67 ราย รวมกำลังผลิต 281.32 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 สำหรับความคืบหน้าโครงการฯ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สรุปได้ดังรายละเอียดตามภาพ