“ล็อกซเล่ย์”จับมือพันธมิตรลุยโซลาร์รูฟท็อปครบวงจร

0
1034

“ล็อกซเล่ย์” ขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจรจับมือพันธมิตรติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เนรมิตรโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุดคว้า 2 รางวัลใหญ่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ย้ำภาพความเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจพลังงานอย่างแท้จริง

20160804_pr05
นายเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจเข้าสู่สายงานพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากความคืบหน้าของการบุกเบิกและพัฒนาธุรกิจพลังงานทางเลือกด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ ธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าที่ร่วมมือกับบริษัท BYD ซึ่งเป็นผู้นำเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าในการนำรถโดยสารไฟฟ้าเข้ามาทำตลาดในไทย ธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะที่บริษัทร่วมมือกับ Axpo Kompogas Engineering AG ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีกระบวนการหมักขยะแบบแห้ง ในการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการผลิตก๊าซฯ จากขยะในประเทศไทย รวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทนจากสาหร่าย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และพลังงานลม ซึ่งทั้งหมดกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

20160804_pr02

และอีกหนึ่งโครงการที่ดำเนินการประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนได้แก่ ธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม หรือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “แอล โซลาร์1” ขนาดกำลังผลิต 8.67 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปตั้งแต่ปลายปี 2554

ล่าสุดบริษัทยังตอกย้ำความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญเรื่องพลังงานทดแทนของ “บริษัท แอลโซลาร์ 1 จำกัด” ในกลุ่มล็อกซเล่ย์ ด้วยการคว้า 2 รางวัลใหญ่ ด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานจากการประกวด “Thailand Enegy Awards 2016” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้แก่

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid)
2. ผลงานเครื่องมือช่วยล้างแผงโซลาร์เซลล์ รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Special Submission)

20160804_pr03

สำหรับการประกวด “Thailand Energy Awards 2016” จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งปีนี้มีรวมผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 260 ราย โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ จะคัดเลือกผู้ชนะรางวัลจากคุณสมบัติเบื้องต้น อาทิ การดำเนินการหรือใช้งานจริงในประเทศไทย การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเป็นรูปธรรม 1 ปีขึ้นไป เพื่อประกาศรางวัลยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ซึ่ง บจ.แอล โซลาร์1 ในกลุ่มล็อกซเล่ย์สามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 2 รางวัลใหญ่ข้างต้น

20160804_pr04

นายเฉลิมโชคกล่าวถึงการขยายไลน์ธุรกิจใหม่ว่า นอกจากฐานเดิมในธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม บริษัทมีความยังมีความสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป โดยวางตัวเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร ในการออกแบบและติดตั้งระบบให้ลูกค้า ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ลงนามในสัญญากิจการร่วมค้ากับบริษัท สเปเชียลตี้อินโนเวชั่น จำกัด จัดตั้ง บริษัท แอล โซลาร์3 จำกัด ในการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์รูฟท็อป) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับโรงงานของ บจ.สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จึงนับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของธุรกิจพลังงานทดแทนที่บริษัทได้เข้ามาลงทุนด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมและ ได้กลายเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของพลังงานทดแทน ซึ่งนอกจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว บมจ.ล็อกซเล่ย์ ยังพร้อมที่จะร่วมกับบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกเพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย