ปตท.สผ.ได้สิทธิสำรวจปิโตรเลียมแปลงใหม่ในมาเลเซีย

0
1180

ปตท.สผ. ได้รับสิทธิการสำรวจในแปลง SK410B นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ใกล้แหล่งที่มีการสำรวจพบก๊าซธรรมชาติแล้ว สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท หวังจะดำเนินการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และเจาะหลุมสำรวจ จำนวน 1 หลุมในระยะเวลาสำรวจ 3 ปีแรก

20160724_pr05

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และนาง Husneya S A H Ali, Director, Vice-President Operations, KUFPEC Malaysia (SK-410B) Limited และ Acting Chief Executive Officer, KUFPEC HOLDINGS LTD. ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศคูเวต และนาย Johari Dasri, Chief Executive Officer บริษัท PETRONAS CARIGALI SDN. BHD. ร่วมลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) กับ PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) เพื่อรับสิทธิในการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจ SK410B ซึ่งชนะการประมูลสิทธิจากการเปิดประมูลในปี 2558 ของประเทศมาเลเซีย (Malaysia 2015 Bidding Round) โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่อาคารปิโตรนาสทาวเวอร์ ประเทศมาเลเซีย

20160724_pr01

“มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพสูงในการสำรวจพบปิโตรเลียมอันดับต้นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการสำรวจพบปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2554-2558 อีกทั้งแปลงสำรวจ SK410B ซึ่งประมูลได้นี้เป็นแปลงที่ล้อมรอบด้วยแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีการสำรวจพบแล้ว ประกอบกับมีแท่นผลิตและท่อขนส่ง (Production Facilities) ในบริเวณใกล้เคียงที่มีความพร้อม นับเป็นพื้นที่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจของ ปตท.สผ.” นายสมพรกล่าว

20160724_pr04

แปลงสำรวจ SK410B มีพื้นที่ 1,855 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในทะเลน้ำตื้น นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก มีผู้ร่วมทุนประกอบด้วยบริษัท PTTEP HK Offshore Limited บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ (Operator) บริษัท KUFPEC MALAYSIA (SK-410B) LIMITED และบริษัท PETRONAS CARIGALI SDN. BHD. โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 42.5, 42.5 และ 15 ตามลำดับ สำหรับแผนการดำเนินงานในระยะเวลาสำรวจ 3 ปีแรก จะดำเนินการสำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และเจาะหลุมสำรวจ จำนวน 1 หลุม

20160724_pr03

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม จำนวน 38 โครงการ ใน 11 ประเทศทั่วโลก รวมถึงโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติในบริเวณพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับ PETRONAS CARIGALI โดยได้ทำการผลิตก๊าซธรรมชาติมาแล้วกว่า 22 ปี