ข่าวเด่น

IRPC ทุ่ม 1.33 หมื่นล้าน ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็น Euro V ลดปัญหาฝุ่นมลภาวะ

IRPC ขานรับนโยบายภาครัฐ เตรียมงบ 13,300 ล้านบาท เดินหน้าลงทุนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซล Euro V เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่นมลภาวะ รวมทั้ง PM 2.5 พร้อมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2567

                นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)   หรือ IRPC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น  และปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล (Ultra Clean Fuel Project: UCF) โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงานที่กำหนดให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลในประเทศตามมาตรฐาน Euro V ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อลดปัญหาฝุ่นมลภาวะ รวมถึงลดปัญหา PM 2.5 และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว

                ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว

                นายชวลิต กล่าวว่า โครงการนี้มีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 13,300 ล้านบาท ซึ่งจะพร้อมผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2567 เมื่อโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะสามารถแปลงสภาพน้ำมันดีเซลกำมะถันสูงเป็นน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำตามมาตรฐาน Euro V ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมด

                โครงการดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับลดกำมะถันในน้ำมันดีเซล จะช่วยลดการระบายมลพิษจากไอเสีย ไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน รวมถึงฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลให้การระบายมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศลดลงตามไปด้วย  และที่สำคัญที่สุดคือช่วยลดผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยของคนไทยทุกคน