“เอ็กโก กรุ๊ป” หนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบอาหารและเครื่องดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์

0
2720
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“เอ็กโก กรุ๊ป”สนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบอาหารและเครื่องดื่มเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา

          บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมใจเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 สนับสนุนศูนย์บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมอบอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน และจิตอาสา เนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับการฉีดวัคซีนพระราชทานในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และชุมชนโดยรอบ โดยมี นายธวัช หิรัณจารุกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินทรัพย์ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้แทนบริษัทนำอาหารและเครื่องดื่มไปมอบให้แก่ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ อาคาร 9 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ แจ้งวัฒนะ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

         นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับภาวะวิกฤต COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ กฟผ. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 77 จังหวัด นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการดำเนินงานของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูงสุด

          และบริจาคในนามเอ็กโก กรุ๊ปให้แก่โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภูมิภาคต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมดูแลประชาชน ชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกดำเนินการอยู่ ตลอดจนศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 รวมจำนวนกว่า 3.2 ล้านบาท ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีแผนบริจาคและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ เพื่อมีส่วนร่วมยับยั้งการแพร่กระจายของ COVID-19 และเพื่อให้ คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด