Solar Move ข่าวเด่น

ปตท. จับมือเอสซีจี ร่วมศึกษาธุรกิจให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงงาน

ปตท. จับมือ เอสซีจี เซรามิกส์ ร่วมศึกษาธุรกิจให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

          วันนี้ (18 มิถุนายน 2564) – นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วย นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสำนักงาน ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายนริศ เทิดธรรมพิบูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท. และ นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม เพื่อผลักดันและพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

          ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาการดำเนินธุรกิจโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสำนักงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านการให้บริการแนะนำ ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรของ เอสซีจี เซรามิกส์ ภายใต้ แบรนด์ “SUSUNN” มาร่วมพัฒนาธุรกิจให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ลูกค้าก๊าซธรรมชาติ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เองของ ปตท. รวมไปถึงกลุ่มอื่นๆ ที่มีความสนใจ เช่น อาคารสำนักงาน

          โดยในปัจจุบัน ปตท. พร้อมแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและประสบการณ์ เพื่อขยายธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและนวัตกรรมด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นว่าจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและลูกค้าก๊าซธรรมชาติ เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว รวมถึงส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สอดรับกับนโยบายของประเทศที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป