ข่าวเด่น

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดให้ผู้สนใจประมูลแหล่งปิโตรเลียมบนบก แปลงสำรวจ L1/64

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดให้ผู้สนใจยื่นประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบก พื้นที่ 78.90 ตารางกิโลเมตร ในเขตจังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร เสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ พร้อมเปิดยื่นคำขอระหว่าง 29 กรกฎาคม 2 สิงหาคม นี้

                ดร.ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ออกประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจเขตพื้นที่บนบก หมายเลข L1/64 จำนวน 1 แปลง ในรูปแบบสัมปทาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ A มีพื้นที่ประมาณ 67.66 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ B มีพื้นที่ประมาณ 11.24 ตารางกิโลเมตร โดยแปลงดังกล่าวคือ แปลงสำรวจ NC เดิม ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 แต่เนื่องจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าแปลง NC ยังคงมีศักยภาพในการผลิตปิโตรเลียมอยู่ และอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอุปสรรคในการสำรวจปิโตรเลียม อีกทั้งเพื่อเป็นการนำทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจดังกล่าว

                “การเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 23 โดยมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ผลิตแปลง NC เดิม ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท ซิโน – ยูเอส ปิโตรเลียม อิงค์ และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาแหล่งปิโตรเลียมดังกล่าวสามารถผลิตน้ำมันดิบได้วันละประมาณ 400 บาร์เรล จึงเห็นว่าหากเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการจัดหาปิโตรเลียม ช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศ และยังทำให้เกิดการจัดสรรรายได้แก่ท้องถิ่นด้วย นอกจากนั้น จากการศึกษาของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังพบว่า พื้นที่ A ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมแปลง NC ยังไม่เคยมีการผลิตปิโตรเลียมมาก่อน และมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่คล้ายคลึงกับพื้นที่ผลิต NC โดยคาดว่ามีโอกาสที่จะพบปิโตรเลียม จึงเห็นว่าการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทางทิศเหนือของพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมแปลง NC พร้อมกับพื้นที่ B ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมแปลง NC ที่เคยมีการผลิตปิโตรเลียมมาแล้ว จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสำรวจและค้นพบปิโตรเลียมในพื้นที่ใหม่เพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ”

                ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นขอสิทธิ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ห้องศึกษาข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2564 และยื่นคำขอสิทธิฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคำขอสิทธิฯ และคาดว่าจะสามารถประกาศผู้ได้รับสิทธิฯ ในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ www.dmf.go.th