ข่าวเด่น

กลุ่มบางจากฯ เครื่องร้อนบุก 5 ธุรกิจหลัก ชี้สภาพคล่องล้น มุ่งทะยานสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระยะยาว

“กลุ่มบางจากฯ” เครื่องร้อนทั้ง 5 ธุรกิจ คาดผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2564 สดใส พลิกฟื้นจากปี 2563 ได้อย่างรวดเร็ว จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้การขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันในปีที่แล้วพลิกกลับเป็นผลบวก พุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยสภาพคล่องแข็งแกร่ง พร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

             นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ของบางจากฯ ว่า ในภาพรวมจะออกมาดีเกินความคาดหมาย หลักๆ เป็นผลจากกำไรจากการสต๊อกน้ำมัน (stock gain) โดยทั้ง 5 ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น วางแผนรุกในทุกมิติเพื่อการเติบโตต่อเนื่อง ย้ำแนวคิด 3Rs–Refocus: การเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Restructure: การปรับองค์กรเพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึงตลาดและลูกค้า และ Reimagine: การคิดนอกกรอบ และนำนวัตกรรมมาสร้างความแกร่งให้กลุ่มธุรกิจ

             กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ผลจากการควบคุมการผลิตของกลุ่มโอเปค ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และคาดว่าเมื่อธุรกิจต่างๆ เปิดดำเนินการมากขึ้นแล้ว จะมีความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น จึงมีการวางแผนการกลั่นอย่างเต็มที่ โดยหลังจากการซ่อมบำรุง (15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2564) โรงกลั่นบางจากมีแผนที่จะกลั่นในระดับสูงกว่า 120,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ และปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 1/2564 จะมีผลประกอบการอยู่ในระดับดีมาก

             กลุ่มธุรกิจการตลาด ยืนหยัดดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ใช้กลยุทธ์ Greenovative Experience นำประสบการณ์นวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืนสู่ผู้บริโภคผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจากที่จะเป็น Greenovative Destination สำหรับผู้ใช้รถ และเตรียมพบกับ 15 ปีอินทนิล ที่นำนโยบาย 5G มาสร้างความประทับใจกับลูกค้า และยังรักษาความเป็นกาแฟรักษ์โลกชั้นนำของเอเชีย

             กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า มุ่งเน้นการสร้างสมดุลของ portfolio โดยการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รวมทั้งมุ่งหาโอกาสการเพิ่มรายได้จากโครงการที่มีในปัจจุบัน ประกอบกับมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแรง รองรับแผนการลงทุนในระยะ 5 ปี วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย EBITDA จากการดำเนินงาน (กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา + ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม หลังหักค่าใช้จ่าย ก่อนรายการพิเศษ) เติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี ตามที่ได้วางแผนไว้

             กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจจาก B2B (Business-to-Business) เป็น B2C (Business-to-Customers)  บุกตลาดผู้บริโภคโดยตรงด้วยการลงทุนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงใน Manus Bio Inc. เน้นการทำแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สารให้ความหวาน ที่บีบีจีไอมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการขายและลงทุนในเอเชียเหนือและตะวันออกเฉียงใต้

             กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ธุรกิจต้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและ Winnonie ที่จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ตั้งเป้าขยายผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 รายในปี 2564 จาก 40 รายในปี 2563 โดยมีเป้าหมายระยะยาวในปี 2573 ส่งเสริมให้มีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศในไม่ต่ำกว่า 200,000 ราย

             นอกจากนี้ บางจากฯ ยังให้ความสำคัญกับการลดภาวะโลกร้อน ถือเป็นองค์กรลำดับแรกๆ ของประเทศที่ประกาศเจตนารมณ์ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ โดยมีเป้าหมายในปี 2573 และอยู่ในระหว่างการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลักดันตลาดซื้อขายคาร์บอน เพื่อทำให้การซื้อขายคาร์บอนเป็นรูปธรรมมากขึ้น

             “นับว่าเราเริ่มต้นปี 2564 ได้อย่างสดใส และพร้อมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าในทุกธุรกิจ สู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระยะยาว โดยมีเป้าหมายหลักๆ ใน 3 ธุรกิจคือ ห่วงโซ่มูลค่าลิเทียม ห่วงโซ่มูลค่าพลังงานสีเขียว และ ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจชีวภาพ” นายชัยวัฒน์กล่าวสรุป