“ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ส์” ผนึกกำลัง NEPS ติดตั้งโซลาร์รูฟในพื้นที่สนามกอล์ฟ ขนาด 500 KW

0
3703

ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ส์” ผนึกกำลังนิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่น ติดตั้งโซล่าร์รูฟ สนามกอล์ฟปัญญาอินทราสร้างพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ขนาด 500.76 กิโลวัตต์ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้เดือนละ 400,000 บาท

            นายปัญญา ควรตระกูล กรรมการผู้บริหาร พร้อมด้วย นายปฏิญญา ควรตระกูล ผู้บริหาร บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เซ็นสัญญาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 500.76 กิโลวัตต์ (KW) ภายในสนามกอล์ฟปัญญาอินทรา ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 15 ล้านบาท ซึ่งบริษัท นิว เอ็นเนอร์จี้ พลัส โซลูชั่นส์ จำกัด (NEPS) เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งระบบแบบครบวงจร  

            นายปัญญากล่าวว่า  เป็นโอกาสดีในความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดกับ NEPS และถือเป็นก้าวสำคัญของ “ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ส์” ที่จะมุ่งไปสู่องค์กรที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินตามนโยบายการส่งเสริมพลังงานของภาครัฐที่จะช่วยในการประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟฟ้า ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน สร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป 

            ด้านนายตรีรัตน์  ศิริจันทโรภาส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่น จำกัด (NEPS) เปิดเผยว่า  NEPS ดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษา ออกแบบโครงการเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรมากว่า 10 ปีแล้วด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ   รวมทั้งยังให้บริการจัดจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ อะไหล่ และเครื่องจักรจากต่างประเทศ วางแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งโรงงาน โรงไฟฟ้า ระบบหลังคา และระบบเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม   

            สำหรับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในสนามกอล์ฟปัญญาอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เริ่มเข้าติดตั้งระบบช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ วางแผนทำการส่งมอบงานให้ทางสนามกอล์ฟปัญญาอินทรา ได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในต้นเดือนเมษายนนี้ทันที  โดยจะจะสามารถประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ทันทีเดือนละ 400,000 บาท