ข่าวเด่น

ส.อ.ท. เปิดตัวนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการประหยัดพลังงานด้วย “Immersive Technology”จำลองภาพเสมือนจริงในโรงงานด้วยเทคโนโลยี VR

สมโภชน์ อาหุนัย

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  ที่ผ่านมา สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จและเปิดตัว “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการประหยัดพลังงานด้วย Immersive Technology” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา Immersive Technology เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนโดยสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่าจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จและเปิดตัว “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการประหยัดพลังงานด้วย Immersive Technology” ในครั้งนี้  ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเริ่มเรียนรู้แนวทางการการประหยัดพลังงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเอง รวมถึงอาจนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยคณะผู้จัดงานสัมมนาได้นำความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานมาพัฒนาร่วมกับการใช้เทคโนโลยี AR และ VR ทำให้การเรียนรู้นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น และหวังว่าผู้ที่เข้าสัมมนาจะได้รับประโยชน์ และนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้อย่างจริงจัง  เพื่อช่วยกันลดการใช้พลังงานให้กับประเทศ รวมถึงลดต้นทุนพลังงานในองค์กรของท่านอย่างยั่งยืน

นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ ประธานคณะทำงานโครงการฯ กล่าวเสริมว่า การเรียน การสอน และการฝึกอบรมแบบ Immersive Technology หรือคนส่วนใหญ่อาจรู้จักกันในชื่อ AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) ที่สามารถจำลองวัตถุ เหตุการณ์ และสถานที่ ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถจมดิ่ง (Immersion) ไปในโลกเสมือนที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ได้ ซึ่งสถาบันพลังงานฯ เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีดังกล่าว จะสามารถนำมาพัฒนาร่วมกับความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรอบรมบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานเชิงปฏิบัติการได้อย่างน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย และนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปปฏิบัติจริงได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยคู่มือที่สามารถแสดงภาพประกอบ 3 มิติด้วยเทคโนโลยี AR รวมถึงจำลองสถานการณ์ต่างๆ ให้      ทุกท่านได้สัมผัสกับเหตุการณ์เสมือนจริงในโรงงานด้วยเทคโนโลยี VR เพื่อร่วมกัน สังเกต ค้นหา และเรียนรู้สิ่งผิดปกติด้านพลังงานที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และเป็นสิ่งที่คนมักมองข้ามจนส่งผลให้เกิดความสิ้นเปลืองพลังงาน โดยหลักสูตรที่พัฒนาภายใต้โครงการฯ มี 2 หัวข้อหลักสูตร คือ การสำรวจโรงงานเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการประหยัดพลังงาน และการประเมินระบบอากาศอัดเพื่อการประหยัดพลังงาน