“กัลฟ์” ตั้ง GULF1 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจโซลาร์ตอบโจทย์พลังงานสะอาดและลดต้นทุนด้านพลังงานของลูกค้า

0
1751

                นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เดินหน้าลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเน้นการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมกว่า 1,000 เมกกะวัตต์นั้นกัลฟ์ยังได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการทำธุรกิจโซลาร์ในประเทศไทยด้วยการลงทุนในโครงการโซลาร์ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา กัลฟ์มีฐานลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าอุตสาหกรรมของกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ทั้ง 19 โครงการที่มีความต้องการในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอยู่แล้ว และยังสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ และกลุ่มพาณิชยกรรมที่มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้วยเช่นกัน

               บริษัทได้จัดตั้ง GULF1 ขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจแบบ Retail ที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการสนองตอบความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นอกจากจะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้กับกลุ่มกัลฟ์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากกัลฟ์มีฐานลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ จึงสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับจุดแข็งในเรื่องของประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากัลฟ์ให้ความสำคัญกับคุณภาพของโครงการและมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าในระยะยาว

                GULF1 ตั้งเป้าที่จะลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้กับลูกค้าไม่ต่ำกว่า 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564 ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าจะสามารถสร้างรายใด้ให้กับกลุ่มกัลฟ์ได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท