IRPC ผนึก JPP ดัน Mytex Polymers รุกตลาดเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ เจาะตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกรูปแบบทั้งไทยและต่างประเทศ

0
748

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Mytex Polymers บริษัทร่วมทุนระหว่าง IRPC และ บริษัท เจแปน โพลิโพรพิลีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ JPP สัดส่วน 50:50 เพื่อผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PP Compound) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า “การร่วมทุนกับ JPP ในครั้งนี้จะทำให้ IRPC สามารถขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษพีพีคอมพาวด์แบบขั้นตอนเดียว (In – line compound) ได้เต็มกำลังการผลิต 140,000 ตันต่อปี ที่เริ่มดำเนินการผลิตแล้วตั้งแต่ปี 2560 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตของ JPP”

นอกจากนี้ การเข้าไปถือหุ้นใน Mytex Polymers ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ IRPC ให้สามารถขยายตลาดเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงนับเป็นก้าวสำคัญของ IRPC ที่สามารถเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ (Specialties) ได้ตามแผนธุรกิจด้วยการพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเม็ดพลาสติกพีพีคอมพาวด์ที่พร้อมตอบสนองอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น พร้อมทั้งรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมอื่นๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัทที่มุ่งเน้นกลยุทธ์การเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาตอบโจทย์เทรนด์โลกได้ในที่สุด

ทั้งนี้ IRPC และ JPP ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลในทุกประเทศที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการปฎิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า(Antitrust clearance) และบริษัทร่วมทุน (Mytex Polymers) พร้อมดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

เกี่ยวกับบริษัท

  • บริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Mytex Polymers ถือหุ้นโดย JPP และ IRPC สัดส่วน 50:50 ผู้นำการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษพีพีคอมพาวด์ ให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • บริษัท เจแปน โพลิโพรพิลีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ JPP บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษแบบขั้นตอนเดียว (In – line compound)
  • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ผู้นำในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร พร้อมด้วยสาธารณูปโภคพื้นฐาน ท่าเรือ คลังน้ำมันและโรงไฟฟ้า ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ