เจ๋ง!หนุ่มปทุมฯใช้เวลา 3 ปีสร้างรถพลังงานไฟฟ้าคันแรกของไทย

0
1129

หนุ่มใหญ่ใช้เวลากว่า 3 ปี ศึกษาและดัดแปลงสภาพเป็นรถพลังงานไฟฟ้าคันแรกของไทยสำเร็จและขึ้นทะเบียนที่ขนส่งปทุมธานี หวังภาครัฐส่งเสริมลดมลภาวะทางอากาศ ระบุอนาคตมีโครงการพัฒนาต่อยอดพร้อมอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคและส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้า

featured-005_01 น.ส.ฉันทนา หวังศิลปคุณ ผู้อำนวยการขนส่งจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยกรณีได้รับจดทะเบียนรถยนต์แปลงสภาพ เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นคันแรกของ จ.ปทุมธานี และของประเทศ โดย นายไพศาล ตั่งยะฤทธิ์ เจ้าของรถคันดังกล่าวได้นำรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโซลูน่า หมายเลขทะเบียน กต 5517 ปทุมธานี มาดัดแปลงสภาพ เป็นรถยนต์ใช้ไฟฟ้าเพียวๆ และนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาเพื่อแปลงกระแสไฟจากแสงอาทิตย์ มาชาร์จประจุเก็บเป็นพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ เพื่อยืดระยะทางวิ่งออกไป หลังจากชาร์จไฟฟ้าจากปลักไฟฟ้าตามบ้านเรือน หรือสถานีชาร์จไฟฟ้า จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ภาคเอกชนเห็นคุณค่าถึงความประหยัด และเรื่องการลดมลภาวะทางอากาศ และเสียง เพื่อเป็นการลดโลกร้อน ที่ประชาคมโลกต่างหันมาให้ความสำคัญกับการลดมลภาวะ และมลพิษทางอากาศ หากรัฐบาลไทยให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้รถเมล์ โดยสาร รถยนต์แท็กซี่ และรถสามล้อตุ๊กตุ๊กหันมาใช้ระบบไฟฟ้า เพื่อสร้างกระแสค่านิยมให้กับภาคเอกชน โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ หรือตามเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว อันจะเป็นรายได้เข้าประเทศ อีกช่องทางหนึ่ง

ด้าน นายอภิชาติ เกื้อมา หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถขนส่งจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า รถยนต์ ที่มายื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงระบบขับเคลื่อน เป็นรถไฟฟ้า จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติของ พ.ร.บ.กรมการขนส่งทางบก โดยมอเตอร์ไฟฟ้า ที่นำมาดัดแปลงใส่แทนเครื่องยนต์ จะต้องมีกำลังขับไม่น้อยกว่า 20 Kw. และทำความเร็วบนท้องถนนหลวง ไม่น้อยกว่า 40 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันการจราจรติดขัดและไปกีดขวางช่องการจราจรของรายอื่น จึงต้องขึ้นตรวจสภาพบนเครื่องวัดความเร็ว ที่นอกเหนือจากการตรวจสภาพความสมบูรณ์ ทั้งระบบของรถไฟฟ้า และระบบเบรก จากสถานประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

ส่วนนายไพศาล ตั่งยะฤทธิ์ เจ้าของรถ กล่าวว่า ได้ใช้เวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา ศึกษาและวางแผนทำโครงการเปลี่ยนแปลงรถยนต์เป็นรถไฟฟ้ากว่าจะสำเร็จลุล่วง โดยจะมีการพัฒนาต่อยอด จากเดิมวิ่งความเร็วสูงสุด 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และวิ่งได้ระยะทางเฉลี่ย 100 กิโลเมตร ในการชาร์จไฟต่อครั้งที่ 6-8 ชั่วโมง จึงเล็งเห็นว่า ภาวะวิกฤติน้ำมันผันผวนเมื่อหลายปีที่ผ่านมาที่เคยขึ้นสูงเกือบ 50 บาทต่อลิตร รวมทั้งการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศมูลค่าต่อปีจำนวนมหาศาล ซึ่งหากมีหน่วยงานหรือองค์กรใดให้ความสนใจก็ยินดีอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิค รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้า หรือติดตามได้ทาง facebook ติดตั้งแก๊ส CSM เพื่อให้เกิดการแพร่หลาย ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ ที่การจราจรติดขัด อันส่งผลให้มีการปล่อยควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์จำนวนมาก และเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ในระบบทางเดินหายใจ

น.ส.ฉันทนา หวังศิลปคุณ ผอ.ขนส่งจังหวัดปทุมธานี มอบสมุดคู่มือ และแผ่นป้ายทะเบียน กต 5517 ปทุมธานี ให้กับนายไพศาล ตั่งยะฤทธิ์ หนุ่มใหญ่เจ้าของรถยนต์ที่ดัดแปลงรถยนต์ มาใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นคันแรกของประเทศไทย ที่จดทะเบียนได้
ขอบคุณข้อมูลและภาพจากไทยรัฐออนไลน์