สนพ. เผยสถานการณ์ช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 ยอดการจำหน่ายน้ำมันปาล์มขวดลด 30-40 % เอทานอลช่วงมี.ค.- เม.ย. มีปริมาณกว่า 25 ล้านลิตร

0
591

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันชีวภาพ ในช่วงวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 63  มียอดการจำหน่ายน้ำมันปาล์มขวดลดไปถึง 30-40 % จากที่ผลิตเดือนละ 1.2 แสนตัน ปัจจุบันเหลือแค่ 6-7 หมื่นตัน ส่วนเอทานอลที่นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือเดือนมี.ค. – เม.ย. มีปริมาณกว่า 25 ล้านลิตร

สถานการณ์ราคาน้ำมันชีวภาพ

สถานการณ์ราคาไบโอดีเซล (B100): ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงวันที่ 27 เม.ย.- 3 พ.ค. 63 อยู่ที่ 25.26 บาทต่อลิตร ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 2.77 บาทต่อลิตร

            จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 20–24 เมษายน 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 2.70-3.00 บาทต่อ กก. ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 20.00–23.00 บาทต่อ กก. ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนโดยราคาวัตถุดิบลดลงไปจากสัปดาห์ก่อนถึงเกือบ 3 บาทต่อกก. ตลาดยังค่อนข้างผันผวนจากปริมาณการใช้ที่ลดลงและผลกระทบเนื่องจากไวรัส โควิด-19 ทำให้ปริมาณยอดการผลิตและการจำหน่าย B100 ลดกำลังการผลิตไปประมาณ 20-25% จากยอดขายเช่นเดิม จากความต้องการใช้รถส่วนบุคคล รถสาธารณะ และนักท่องเที่ยวลดลง ส่วนในด้านการบริโภค ร้านอาหารต่างๆ ก็ยังปิดให้บริการ เหลือแต่บริการรับส่งอาหาร ทำให้การจำหน่ายน้ำมันปาล์มขวดลดไปถึง 30-40 % จากที่ผลิตเดือนละ 1.2 แสนตัน ปัจจุบันเหลือแค่ 6-7 หมื่นตัน โดยราคาน้ำมันขวดขายปลีกปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 38 บาทต่อลิตร ลดลงมา 2 บาทต่อลิตรจากช่วงที่ผ่านมา

            ในส่วนของสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลก ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบ หลังตลาดน้ำมันดีเซลในภูมิภาคเอเชียยังคงซบเซา ประกอบกับรายงานตัวเลขส่งออกน้ำมันของจีนในเดือนมี.ค.63 ปรับเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ในประเทศจีนที่ลดลง ในส่วนประเทศมาเลเซียเอง การส่งออกน้ำมันไบโอดีเซลลดลงถึง 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และราคาวัตถุดิบ CPO ที่ตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 16.43 บาทต่อกก.

            ปริมาณสต๊อกคงเหลือหักน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. สำหรับผลิตไฟฟ้า ณ สิ้นเดือน มี.ค. มีประมาณ 169,046 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 63 เหลือประมาณ 100.39 ล้านลิตร (ข้อมูลล่าสุดถึงแค่สิ้นเดือน มี.ค.)

สถานการณ์ราคาเอทานอล

           ราคาเอทานอล ราคาเอทานอลอ้างอิงเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตร ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.67 บาทต่อลิตร จากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

           ราคามันสำปะหลังที่ปรับสูงขึ้น จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงจากปัญหาภัยแล้ง และโรคใบด่าง ในขณะที่ความต้องการมันสำปะหลังภายในประเทศก็มีแนวโน้มปรับตัวมากขึ้น

           ราคากากน้ำตาลที่ปรับสูงขึ้น จากผลผลิตที่ลดลงจากปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งปริมาณความต้องการใช้ในการขอนำเอทานอลไปทำเป็นแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดและแอลกอฮอล์เจลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

           ปริมาณการใช้เอทานอลในเดือน มี.ค. และ เม.ย. ลดลงจากมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ทำให้การใช้รถยนต์ในการเดินทางลดลง ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ลดลงตามไปด้วย