ข่าวเด่น

GGC รับลูกรัฐบาลวางมาตรการคุมเข้ม ดำเนินแผนธุรกิจในทุกพื้นที่การผลิตรับมือ COVID -19

GGC ปรับแผนการทำงานเชิงรุก วางมาตรการคุมเข้ม เฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในทุกพื้นที่การผลิต ขอความร่วมมือพนักงานดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในช่วง Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

          นายวิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC กล่าวว่า ตามนโยบายของภาครัฐที่ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” GGC ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มให้พนักงาน Work From Home แบ่งทีมปฎิบัติงานที่บ้าน เพื่อลดการแอดอัดและลดโอกาสในการแพร่เชื้อในที่ทำงานและในพื้นที่สาธารณะของผู้ปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 แม้จะเป็นการปฎิบัติงานจากพื้นที่พักอาศัย แต่ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

            สำหรับมาตรการการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษัทฯ ยังได้ให้ความร่วมมือต่อนโยบายภาครัฐในการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ด้วยการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับแผนการทำงานเชิงรุก จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ขึ้น เพื่อกำกับดูแล กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-19 ของบริษัทฯ ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการสรุปสถานการณ์และรายงานให้ทราบอยู่ตลอดเวลา

            นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมแผนการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plans : BCP) ในการดูแล ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ผู้ปฎิบัติงานสำหรับอาคารที่มีความอ่อนไหวในเขตการผลิต ณ โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1 และ 2 ในจังหวัดระยองและชลบุรีตามลำดับ ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่สำคัญและจุดยุทธศาสตร์ในการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ควบคุมพิเศษ (Safe House) สำหรับการพักอาศัยของพนักงานสายปฎิบัติงานการผลิต ที่มีความจำเป็นต้องดูแลระบบความมั่นคงการผลิตภายในศูนย์ควบคุม โดยมีการติดตาม ดูแลให้อยู่ในมาตราการอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส และยังได้เพิ่มมาตรการติดตามดูแลสุขภาพของพนักงานที่ปฎิบัติงานจากการ Work From Home เพื่อให้พนักงานได้สำรวจและตรวจสอบสุขภาพของตนเอง โดยเน้นการรายงานผลทุกวันกลับมายังบริษัทฯ

            นอกจากการสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจที่มีความต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ ตลอดจนการดูแลพนักงานอย่างใส่ใจแล้ว GGC ยังได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการ “Green Health Project” ที่เป็นโครงการนำร่องในการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาช่วยเหลือสังคมคือ นำกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตมาเป็นส่วนผสมในเจลทำความสะอาดมือ สเปรย์ทำความสะอาดมือ และสบู่เหลวล้างมือ เพื่อมือสะอาด มีอนามัย เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว โดย GGC ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ป้องกันตัวเองจากโรคระบาด” เพื่อแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปในขนาดบรรจุภัณฑ์ 50 มิลลิลิตร จำนวน 30,000 ขวด และขนาด 250 มิลลิลิตร 4,500 ขวด และสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จำนวน 5,000 ขวด

            โดยมีแผนแจกจ่ายไปยังสถานที่อื่นๆในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบเขตพื้นที่การผลิต, จัดหาและส่งมอบกลีเซอรีนบริสุทธิ์ให้แก่กองเรือยุทธการ จำนวน 1,250 กิโลกรัม และทัพเรือภาคที่ 1 จำนวน 20 กิโลกรัม เพื่อนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายแก่กำลังพลและครอบครัว , ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ เพื่อมือสะอาด มีอนามัยแก่ทัพเรือภาคที่ 1 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี  โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 60 ขวด และขนาด 5 ลิตร จำนวน 150 แกลลอน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19