LPP ร่วมกับสภากาชาดไทยแก้ปัญหาโลหิตสำรองลดน้อยลงมาก จัดรถรับบริจาคถึงชุมชน สำรองโลหิตเพื่อชาติ

0
527

LPP เห็นความสำคัญและปัญหาของการสำรองโลหิตของประเทศ ที่มีจำนวนลดลงต่อเนื่อง เหตุจากความกังวลเรื่องการเดินทางไปบริจาคที่สภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลโดยตรง และอยู่ในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จึงเปิดพื้นที่คอนโดมิเนียม 16 แห่ง พร้อมรณรงค์ขอรับบริจาคโลหิตจากสมาชิกในโครงการและชุมชนรอบข้าง

                นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยขณะนี้ ได้เกิดสภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ทำให้จำเป็นต้องจำกัดการเดินทาง และลดการจัดกิจกรรมนอกบ้านของประชาชนส่งผลให้การบริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก ปริมาณโลหิตสำรองที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลจึงลดลงอย่างรวดเร็ว จนเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอทั่วประเทศ บริษัทจึงร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดรถเคลื่อนที่เพื่อรับบริจาคโลหิตในคอนโด “ลุมพินี” และโครงการที่ LPP เป็นผู้บริหารจัดการ

                ล่าสุดคณะกรรมการ 16 โครงการ ตอบรับแนวทาง “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” พร้อมร่วมรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและเพื่อนบ้านข้างเคียงโครงการที่เข้าเกณฑ์สามารถบริจาคโลหิตได้ โดยสภากาชาดไทยต้องเข้าสำรวจสถานที่ และพิจารณาความพร้อมของโครงการในหลายด้านหลังจาก โครงการแสดงความจำนงเข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งโครงการที่กำหนดวันรับบริจาคแล้ว ได้แก่ 1. ลุมพินี เมกะชิตี้ บางนา วันที่  26 มีนาคม 2563 2. ลุมพินี พระราม 8 วันที่  27 มีนาคม 2563 3. ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 วันที่  27 มีนาคม 2563 4. ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด วันที่  27 มีนาคม 2563 5. ลุมพินี สุขุมวิท 77 วันที่  28 มีนาคม 2563  6.ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซต์-พระราม 3 วันที่  29 มีนาคม 2563 7.ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย วันที่  30 มีนาคม 2563 8.ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ วันที่  30 มีนาคม 2563 9.ลุมพินี ทาวเวอร์ วันที่  31 มีนาคม 2563 10.ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 วันที่  31 มีนาคม 2563 11.เดอะ โพลิแทน รีฟ สนามบินน้ำ วันที่  5 เมษายน 2563 c และ12.พี.เอส.ที. ซิตี้โฮมเมื่อวันที่  5 เมษายน 2563

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตที่โครงการลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซต์-พระราม 3 เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2563

                ส่วนโครงการอื่นๆที่อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ของสภากาชาดไทย คือ 1. ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 2 2. ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ 3. ยู-ดีไลท์ แอท อ่อนนุช สเตชั่น 4. ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 2

                สำหรับผู้ที่จะสามารถบริจาคโลหิตได้ ต้องผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์มาตรฐานของสภากาชาดไทย เช่น ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือยาจำพวกแอสไพริน ยาแก้อักเสบ เป็นต้น ทั้งยังต้องผ่านเกณฑ์การคัดกรองว่าไม่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของศูนย์บริการโลหิต ได้แก่ 1. ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ 2. ผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ 3. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่รับเชื้อและหายป่วย ต้องเว้นระยะบริจาคโลหิต 3 เดือน 4. ภายหลังบริจาคโลหิต หากพบว่าป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตทันที 5. ผู้ที่บริจาคโลหิต ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง โดยให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างระยะห่าง (Social Distancing) ระหว่างจัดกิจกรรมอย่างเข้มงวด รวมถึงยังต้องมีการคัดกรองเฉพาะที่สามารถรับบริจาคโลหิตและนำไปใช้ได้

                โดย 6 โครงการที่จัดกิจกรรมไปแล้ว มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองสามารถบริจาคได้รวม 263 คน จาก 349 คน ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้ถึง 1,052 คน โดยโครงการลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 มีผู้บริจาคสูงที่สุดถึง 92 คน รองลงมาคือลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 จำนวน 68 คน ที่ผ่านมา LPP ได้ร่วมสนับสนุนในทุกกิจกรรมของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2539 และเข้าร่วมในกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของปริมาณโลหิตสำรองของประเทศ ที่ต้องเพียงพอต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยในทุกกรณี ทั้งจากโรคภัย การเปลี่ยนถ่ายเลือด หรืออุบัติเหตุต่างๆ

             “เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะยาวนานและส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน และการระบาดเริ่มเข้าใกล้ตัวเราทุกขณะ ความร่วมมือ ร่วมใจ ให้ประเทศไทยของเราสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน สำหรับผู้ที่มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ จึงอยากขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพื่อให้ปริมาณโลหิตสำรองของประเทศเพียงพอต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย ซึ่งมีความต้องการโลหิตมากขึ้นเรื่อยๆและอย่างต่อเนื่อง” นางสาวสมศรีกล่าว