สถาบันพลังงาน มช.ลุยต้นแบบ CMU – Solar Parking

0
1080
20160530_pr03
รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์

รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟทั่วประเทศที่มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 1,058 เมกะวัตต์ โดยในพื้นที่ภาคเหนือมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 164 เมกะวัตต์ จากการศึกษาวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของสถาบันในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการออกแบบและติดตั้ง CMU – Solar Parking หรือโรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ภายในบริเวณสถาบันเพื่อเป็นต้นแบบแก่สถานประกอบการ ในการมุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งยังเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

20160530_pr04

นอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับสถานประกอบการแล้วยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ และยกระดับสถานประกอบการให้เป็น “สถานประกอบการสีเขียว” อีกด้วย ซึ่งหากสถานประกอบการหรือผู้ที่สนใจด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์ สามารถขอคำปรึกษาในการออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ที่สถาบันพลังงาน มช. ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ยินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่านที่เข้ามาติดต่อ หรือโทร.0-5394-2007-9 ต่อ 310, 311 หรือที่ www.erdi.cmu.ac.th